Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Στη διεύρυνση των ευθυνών του αναλογιστή και τη σαφή οριοθέτηση του ρόλου του μέσα από τo Solvency II αναφέρεται ο Δημήτρης Γεωργιάδης,Αναλογιστής στη Eurolife ERB Ασφαλιστική.

Ποια είναι η συμβολή του αναλογιστή στη λειτουργία μίας ασφαλιστικής εταιρείας και στη δημιουργία ορθού πλαισίου στη σχέση προγραμμάτων – ασφαλισμένων;

 

Γεωργιάδης Δημήτρης, Αναλογιστής στη Eurolife ERB Ασφαλιστική

Γεωργιάδης Δημήτρης, Αναλογιστής στη Eurolife ERB
Ασφαλιστική

Ο αναλογιστής στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας συνεισφέρει ενδεικτικά:
• Στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων.

• Στην κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού της εταιρείας.

• Στη διαμόρφωση της πολιτικής Αντασφαλιστικών Εκχωρήσεων.

• Στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της επενδυτικής πολιτικής μέσω της συμμετοχής του στις μελέτες συμβατότητας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (ALM Studies).

• Στην ανάλυση των εξόδων της εταιρείας.

• Στη μελέτη κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

• Στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

• Στην ενημέρωση με γραπτές εκθέσεις της Διοίκησης και της Εποπτικής αρχής σε θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές του.

Η σημαντικότερη όμως ευθύνη του αναλογιστή είναι η εκτίμηση των Τεχνικών Αποθεμάτων. Ο σχηματισμός επαρκών Τεχνικών Αποθεμάτων συνεισφέρει ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας, ενισχύει τη Φερεγγυότητά της, εξασφαλίζει τους ασφαλισμένους και θέτει τις βάσεις για υγιή κερδοφορία. Σε κάθε περίπτωση ο αναλογιστής συνεισφέρει στη δημιουργία ορθού πλαισίου στη σχέση προγραμμάτων – ασφαλισμένων εξασφαλίζοντας, μέσω της τιμολόγησης των προϊόντων και της ορθής αποτίμησης των κινδύνων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, τη Φερεγγυότητα της εταιρείας, αλλά και την κερδοφορία του οργανισμού που εργάζεται.

Ποιες είναι οι αλλαγές που συνιστούν οι αναλογιστές για τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς;

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ έχει συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς θέτοντας ενιαίους κανόνες. Η ενημέρωση και επικοινωνία αυτού του νέου πλαισίου σε όλους τους συντελεστές της ασφαλιστικής αγοράς, θα βοηθήσει στην κοινή αντίληψη για τη σχέση παροχής ασφάλισης και ανάληψης κινδύνων και κατ’ επέκταση στη σωστή πώληση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγιή λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα η συνεχής παρακολούθηση των κινδύνων, η δίκαιη τιμολόγηση, η συνετή διαχείριση μέσω της υιοθέτησης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Τεχνικών τμημάτων κάθε Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι παράγοντες που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της αγοράς, τον υγιή ανταγωνισμό με αποτέλεσμα τα προϊόντα που θα διατίθενται να είναι ορθά τιμολογημένα και να καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες των πελατών. Σε αυτό το νέο περιβάλλον η διαφάνεια σε ό,τι αφορά στη Φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Εταιρειών και η, όσον το δυνατό, αναλυτικότερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτουν με την εταιρεία, θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ασφαλιστικής αγοράς. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λάβουμε υπόψη ότι οι ανάγκες των πελατών συνεχώς μεταβάλλονται σε σχέση με το παρελθόν και είναι σημαντικό η ασφαλιστική αγορά να έχει την ικανότητα και την εγρήγορση να ανταποκριθεί μέσω της δημιουργίας ευέλικτων, σύγχρονων και προπάντων αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων.

*Η Αναλογιστική Λειτουργία πέρα από την ευθύνη του υπολογισμού των Τεχνικών Προβλέψεων που είχε και στο παρελθόν, οφείλει να αξιολογήσει την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, να εκτιμήσει την επάρκεια των συμβάσεων αντασφάλισης της εταιρείας και να αξιολογήσει την πολιτική ανάληψης κινδύνων*

 

Πώς διαχειρίζεστε το ενεργητικό της Εταιρείας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια η συμβολή της αναλογιστικής επιστήμης;

Σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων ο κίνδυνος για κάθε εταιρεία είναι συσχετισμένος με το βαθμό των «εγγυήσεων» που ενσωματώνονται στα προϊόντα τα οποία η εταιρεία είτε έχει διαθέσει στο παρελθόν είτε συνεχίζει να διαθέτει. Ο κίνδυνος που απορρέει σε τέτοιο περιβάλλον από τη μεταβολή των Τεχνικών Αποθεμάτων στον Εποπτικό Ισολογισμό απεικονίζεται άμεσα στους δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρείας και ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να οδηγεί σε αύξηση των Εποπτικών Κεφαλαίων. Η αναλογιστική επιστήμη στα πλαίσια ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη εφαρμογών συμβατότητας των περιουσιακών στοιχείων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους (ALM) και μέσω της ανάπτυξης ρεαλιστικών σεναρίων να αποτυπώσει ορθά τους κινδύνους που απορρέουν από τη δυσμενή εξέλιξη των επιτοκίων. Λογικό επακόλουθο είναι να γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις όσον αφορά στα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση και παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ανάληψης κινδύνου που θέτει η πολιτική επενδύσεων, να γίνεται η βέλτιστη επιλογή των επενδυτικών εργαλείων που θα ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες ενός τόσο δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος

Το Solvency II τι αλλαγές έφερε στις υποχρεώσεις – ευθύνες των αναλογιστών που εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες;

Οι υποχρεώσεις – ευθύνες των αναλογιστών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο έχουν αυξηθεί σημαντικά και αποτυπώνονται ξεκάθαρα στη Νομοθεσία. Ο ρόλος του «Υπεύθυνου Αναλογιστή» διευρύνεται στα πλαίσια της «Αναλογιστικής Λειτουργίας» που αποτελεί μια από τις βασικές Λειτουργίες στο νέο σύστημα Διακυβέρνησης. Η Αναλογιστική Λειτουργία πέρα από την ευθύνη του υπολογισμού των Τεχνικών Προβλέψεων που είχε και στο παρελθόν, οφείλει να αξιολογήσει την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, να εκτιμήσει την επάρκεια των συμβάσεων αντασφάλισης της εταιρείας και να αξιολογήσει την πολιτική ανάληψης κινδύνων. Η Αναλογιστική Λειτουργία αναλαμβάνει την ευθύνη της ανεξάρτητης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων της εταιρείας, το ύψος των Τεχνικών Προβλέψεων και των κινδύνων που απορρέουν από τον υπολογισμό τους, την επάρκεια της πολιτικής αντασφάλειας και της πολιτικής ανάληψης κινδύνων μέσω έκθεσης που συντάσσεται τουλάχιστον ετησίως. Στην έκθεση θα πρέπει να εξηγούνται και να αποτυπώνονται ξεκάθαρα η επίδραση που επέφεραν οι μεταβολές στα δεδομένα, στις μεθοδολογίες και στις παραδοχές στην εκτίμηση των Τεχνικών Προβλέψεων καθώς και οι συστάσεις για πιο αποτελεσματικούς υπολογισμούς. Η Αναλογιστική Λειτουργία συνεισφέρει στην εκτίμηση των Εποπτικών Κεφαλαίων αλλά σε αντίθεση με το παρελθόν δεν αποτελεί πλέον ο υπολογισμός αντικείμενο αποκλειστικής ευθύνης της.