Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

O «Οδηγός» αν χρησιμοποιηθεί σωστά και προσεκτικά θα καθορίσει την Επιτυχία ή την Αποτυχία οποιουδήποτε Έργου Αναλάβετε να Ολοκληρώσετε ως Υπεύθυνος Διαχειριστής του.

Τα «Πάντα» θα εξαρτηθούν από τον Έγκαιρο «Προγραμματισμό και Οργάνωση» του Έργου, σύμφωνα με τον Οδηγό καθώς και τη λεπτομερή καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την Εφαρμογή του. Απαντήστε με προσοχή σε όλες τις Ερωτήσεις του «Οδηγού» και χρησιμοποιείστε όσες σελίδες χρειάζονται για να περιγράψετε και να υπογραμμίσετε τα σημεία- κλειδιά των Διαδικασιών. Ποιος είναι ο Πρωταρχικός «Στόχος» Εκπλήρωσης αυτού του Έργου;

› Προγραμματισμός

1) Πώς Συνδέεται αυτό το «Έργο» με τη σημερινή σας Εργασία και Καθήκοντα;

2) Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι «Στόχοι» που πρέπει να Εκπληρωθούν για το «Έργο»; Δώστε στοιχεία, αριθμούς, χρονοδιαγράμματα.

3) Ποιες είναι οι «Ανάγκες» του «Έργου» σε Ανθρώπινο Δυναμικό. Πόσα άτομα χρειάζεστε;

4) Τι είδους Υλικά και Προμήθειες θα χρειαστείτε;

5) Ποιοι από τους υπάρχοντες και διαθέσιμους «Πόρους» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το «Έργο»;

6) Ποια είναι τα Προβλήματα που μπορείτε να προβλέψετε ότι θα εμφανιστούν κατά την εκπλήρωση του «Στόχου»; Αναφέρετε ένα ένα και ποιες είναι οι Λύσεις που θα χρησιμοποιείσετε για το κάθε ένα προβλεπόμενο Πρόβλημα.

7) Καταγράψτε τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να φέρετε σε πέρας το «Έργο». Τοποθετείστε χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του κάθε βήματος.

8) Αν το «Έργο» σας χρειάζεται Δημοσιότητα, μελετήστε προσεκτικά πώς θα την εξασφαλίσετε.

9) Ολοκληρώστε τον Προυπολογισμό Εσόδων και Εξόδων όλου του «Έργου»

› Υλοποίηση

10) Καταγράψτε τα συγκεκριμένα «βήματα» που πήρατε και τα αποτελέσματά του.

11) Σημειώστε πιθανές απαιτούμενες Αλλαγές ή αναθεωρήσεις στο Σχέδιο, όπως εμφανίζονται.

12) Καταγράφετε με ευλάβεια τα Έσοδα και Έξοδα του «Έργου». Αξιολογήστε την Απόδοση των μελών της Ομάδας.

› Αξιολόγηση

13) Αξιολογήστε την Πορεία του «Έργου σας» σε τέσσερις στήλες. Προγραμματισμός- Υλοποίηση-Αποκλίσεις-Διορθωτικά Μέτρα- Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού.

14) Περιγράψτε τα Προβλήματα που δεν Προβλέψατε και Πώς τα Χειριστήκατε.

15) Τι Αλλαγές θα κάνατε αν θα έπρεπε να επαναλάβετε το «Έργο»;

16) Ερμηνεύστε όλα τα Οικονομικά Προβλήματα που αντιμετωπίσατε. Οι Στόχοι επιτεύχθηκαν και σε ποιο βαθμό;

17) Ποια είναι τα Οφέλη που άντλησαν οι συμμετέχοντες από την ολοκλήρωση αυτού του «Έργου».