Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Διαπραγμάτευση ΤΕΛΟΣ

11% επί της μισθοδοσίας και ορθή διακυβέρνηση ή χρηματοδότηση με το σταγονόμετρο και νέο ταμείο προτείνει η Ένωση.

Αποφασισμένα να δώσουν οριστικό τέλος και λύση στην υπόθεση χρηματοδότησης του Επαγγελματι­κού ταμείου των Ασφαλιστών (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) φαίνε­ται να δείχνουν τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) καθώς μέσω του Προέ­δρου τους, Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, κατέθεσαν νέα ανανε­ωμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος και έδωσαν στη διοίκηση του Ταμείου προθεσμία επτά ημερών προκειμένου να την δεχτεί.

Το ιστορικό της αντιπαράθεσης

Όλα ξεκίνησαν το 2012 με το κούρεμα των ομολόγων (PSI), όπου το ταμείο βρέθηκε μείον περίπου 500 εκατ. ευρώ αλλά με ισχυ­ρή χρηματοδότηση καθώς οι εργοδότες πλήρωναν 23% επί της μισθοδοσίας δηλαδή σε ευρώ περίπου 45 εκατ.

Το 2014 με το νόμο Βρούτση ν.4254/2014 καταργείται και αυτή η εισφορά με αποτέλεσμα το ταμείο να βρίσκεται εκτεθειμένο ως προς τη χρηματοδότησή του. Μια απόφαση που όμως δεν έδι­νε εναλλακτικές πηγές εσόδων για το ταμείο καθώς όπως απο­δείχθηκε και αργότερα – από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας – η εξίσωση του ύψους εισφορών στο επικουρικό ταμείο τους, με τις εισφορές που καταβάλλονται στα δημόσια ταμεία στο 3,5% ήταν άκυρη και το έγγραφο της γενικής διευ­θύντριας Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας όχι επίσημο.

* Τέλος στις διαπραγματεύσεις  και υποχωρήσεις από πλευράς  διοίκησης του ταμείου ζητά η ΕΑΕΕ.*

Έκτοτε, οι δύο πλευρές – από τη μια οι εκπρόσωποι των Ασφαλι­στικών Εταιρειών στο ταμείο (που έχουν τα λεφτά) και από την άλλη οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων σε ασφαλιστικές εταιρείες (που έχουν την πλειοψηφία στο Δ.Σ. του ταμείου) βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρεθεί η λύση που θα εξα­σφαλίζει τη βιωσιμότητά του δίνοντας επί της ουσίας παράτα­ση στο θέμα για ένα χρόνο.

Η αντιπαράθεση

Βασιζόμενη λοιπόν στο νόμο Βρούτση και δεδομένου της πτώ­σης στην παραγωγή ασφαλίστρων έως και 30% την περίοδο 2009-2015 η Ένωση θέλησε να αλλάξει τον τρόπο που χρηματο­δοτεί το Ταμείο. Να μη δίνει τα υπέρογκα ποσά του παρελθόντος που υπολογίζονταν επί παραγωγής και να τα αναγάγει επί της μισθοδοσίας. Το ταμείο να αποκτήσει σύγχρονη διακυβέρνηση, να υπάρξει ισόρροπη εκπροσώπηση από τους φορείς που το απαρτίζουν και τέλος να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις για τις εισφορές σε U/L και ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Αντιθέτως, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων βασιζόμενοι στην πολύ καλή διαχείριση που έχουν κάνει μέχρι σήμερα στο Ταμείο ζητάνε οι ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίζουν να χρηματο­δοτούν το Ταμείο βάσει καταστατικού έτσι ώστε να προστατευ­τούν στο ακέραιο οι συντάξεις καθώς και να μην υπάρξει καμία αλλαγή στη δομή του Ταμείου για να προασπιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του.

Η νέα πρόταση της Ένωσης

Σύμφωνα λοιπόν με τη συνέντευξη τύπου στις 31 Μαΐου 2016 η Ένωση προτείνει:

-Εργοδοτικές εισφορές που θα φθάνουν έως και 11% επί της μισθοδοσίας, δηλαδή περίπου 22 εκατ. ευρώ. Αυτό θα υπολογί­ζεται με το άθροισμα του 6% επί της μισθοδοσίας με όριο ανώ­τατου μισθού τα 1.750 ευρώ και του 40% του ποσού που θα προ­κύπτει εφαρμόζοντας την ήδη καταργηθείσα με νόμο διάταξη του άρθρου 8.1 του Καταστατικού που προέβλεπε υπολογισμό επί της παραγωγής ασφαλίστρων.

-Τα προγράμματα Unit linked και συνταξιοδοτικά αποταμι­ευτικά προγράμματα (DAF) να μην επιβαρύνονται με εισφορά υπέρ του ταμείου.

-Τα μέλη στο ΔΣ να γίνουν δέκα και η λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό παροχών να γίνεται μόνο με αυξημένη πλειοψηφία.

-Οι λήψεις αποφάσεων για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία, όπως και στην προηγούμενη πρόταση, ειδικά στις περιπτώ­σεις ορισμού των μελών της Επενδυτικής επιτροπής, ορισμού του Διαχειριστή Επεν­δύσεων, στην έγκριση του Κανονισμού Επενδύσεων, στην περίπτωση απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε άλλες εταιρείες.

-Η θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ να δίδεται σε εκπρόσωπο της ΕΑΕΕ.

-Το Tαμείο να διατηρήσει την ιδιότητα του Ν.Π.Ι.Δ. ως ανεξάρτητο από το δημό­σιο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Αν η πρόταση δεν γίνει δεχτή τότε η Ένωση θα προχωρήσει σε καταβολή εργοδο­τικών εισφορών υπέρ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ανάλογων των υφιστάμενων υπέρ των επι­κουρικών ταμείων του δημοσίου τομέα, δηλαδή με επιβάρυνση 3,5% επί της μισθο­δοσίας ενώ παράλληλα θα ιδρύσει ένα νέο ταμείο Επαγγελματικής ασφάλισης με καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπολογιζόμενη επί της μισθοδοσίας με ποσοστό 4% βάζοντας αναδρομικά χρήματα από την 1.1.2016. Επίσης, για να μετριάσει τις μειώσεις που θα υποστούν οι συνταξιούχοι αλλά και οι έχοντες ώριμα συνταξιο­δοτικά δικαιώματα θα καταβάλει πάλι αναδρομικά 1.1.2016 και ένα επιπλέον 3,5%.

Μια εναλλακτική πρόταση που σύμφωνα με τους Εργοδότες έχει την ίδια οικονομι­κή βαρύτητα (22 εκατ. ευρώ σε εισφορές) αλλά διαφορετική σύνθεση.

Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα από όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι ότι τελικά οι περίπου 5.500 συνταξιούχοι και οι 7.500 ενεργοί εργαζόμενοι σε ασφαλιστικές εταιρείες εί­ναι στην τελική ευθεία για να ξαναζήσουν μειώσεις στις συντάξεις τους. Συντάξεις που πριν το 32% κούρεμα του PSI έφταναν περίπου τα 850 με 860 ευρώ και που με τα νέα δεδομένα είτε θα υποστούν ένα μικρότερο κούρεμα (δεν έχει γίνει ακόμα η αναλογιστική μελέτη – για την πρώτη περίπτωση) είτε θα υποστούν ένα περαιτέρω 32% κούρεμα το οποίο όμως μέχρι ένα σημείο θα αναπληρωθεί από το νέο ταμείο που θα κληθεί να δημιουργήσει η Ένωση.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι