Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

10 + thirteen =

four − one =

Την ανάγκη αναγνώρισης των ασφαλιστικών εταιρειών ως «ισότιμους φορείς επαγγελματικής ασφάλισης» επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) του προσωπικού της Interamerican, Ευάγγελος Θωμόπουλος μιλώντας στο ΑΜ.

Ο ίδιος επισημαίνει πως τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία προβάλλουν ως η «απολύτως αναγκαία διέξοδος συμπληρωματικότητας στη σύνταξη». Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΤΕΑ του προσωπικού της Interamerican δηλώνει την «ετοιμότητα της Eταιρείας για δραστηριοποίησή της στον δεύτερο πυλώνα και τη διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων». Αποτιμώντας τη μέχρι τώρα λειτουργία του ΤΕΑ προσωπικού της Ιnteramerican, ο κ. Θωμόπουλος επισημαίνει πως «η Interamerican διαθέτει, ήδη, την εσωτερική εμπειρία σύστασης και λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζομένων της, το οποίο συμπλήρωσε φέτος έξι χρόνια λειτουργίας». Ο ίδιος τονίζει πως το Ταμείο είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία.

* Το ΤΕΑ της Interamerican έχει 1.183 ασφαλισμένους, διαθέτει αποθεματικά για τον κλάδο εφάπαξ 13,1 εκατ. ευρώ και έχει παράσχει από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα 95 εφάπαξ αξίας 1,8 εκατ. ευρώ*

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Θωμόπουλος εξηγεί πως «με βάση τη χρήση 2015, τo TEA Interamerican έχει 1.183 ασφαλισμένους, διαθέτει αποθεματικά για τον κλάδο εφάπαξ 13,1 εκατ. ευρώ, έχει παράσχει από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα 95 εφάπαξ αξίας 1,8 εκατ. και οι εισφορές στο Ταμείο, στο σύνολο των έξι χρόνων του, ανέρχονται σε 10,7 εκατ. ευρώ». Εξάλλου, «τα αποθεματικά του ΤΕΑ Interamerican επενδύονται στο σύνολό τους σε ισορροπημένο ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο, μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο (ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds) μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα», επισημαίνει ο ίδιος. Τονίζει πως η μέση απόδοση του αποταμιευμέ- νου κεφαλαίου για τα μέλη του Ταμείου, πέρυσι, έφθασε στο 3,54% ενώ η συνολική απόδοση από την 1/7/2013 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) έως τις 30/11/2016 ήταν 15,966%. Όσον αφορά τους στόχους του εν λόγω ΤΕΑ, ο κ. Θωμόπουλος εξηγεί πως «η εμπειρία που έχει αποκομίσει η Interamerican από τη σύσταση και λειτουργία του ΤΕΑ, σε συνδυασμό με τη φερεγγυότητα κατά Solvency II (204%) και τη σχετική τεχνογνωσία της μητρικής ΑCHMEA στον τομέα, δηλώνουν την ετοιμότητα της Εταιρείας για δραστηριοποίησή της στο δεύτερο πυλώνα και τη διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις στη χώρα μας».

Πόσο, όμως, επηρεάζει η εξελισσόμενη ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» τον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης; Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ του προσωπικού της Interamerican τονίζει πως «τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία προβάλλουν ως η απολύτως αναγκαία διέξο- δος συμπληρωματικότητας στη σύνταξη, υπό τις συνθήκες που διαμορφώνονται για την κοινωνική –κύρια και επικουρική– ασφάλιση. Ο δεύτερος πυλώνας, που έχει αποδειχθεί λειτουργικός για τις συντάξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος και στην Ελλάδα και η Interamerican υποστηρίζει αυτήν τη μεταρρυθμιστική προοπτική στην πράξη,ευθυγραμμιζόμενη και με τη σταθερή το- ποθέτηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για το ζήτημα». Ωστόσο, για να γίνουν όλα τα παραπάνω, πρέπει να αλλάξουν πολλά στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση.

* Τα Επαγγελματικά Ταμεία είναι η απολύτως αναγκαία διέξοδος συμπληρωματικότητας στη σύνταξη*

Σύμφωνα με τον κ. Θωμόπουλο «η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει τις ασφαλιστικές εταιρείες ως ισότιμους φορείς επαγγελματικής ασφάλισης και να τους δοθεί η δυνατό- τητα όχι μόνο διαχείρισης αλλά και σύστασης ΤΕΑ». Κυρίως όμως θα πρέπει, όπως τονίζει ο κ. Θωμόπουλος, να υπάρξει μία πραγμα- τική μεταρρύθμιση στα πρότυπα αυτών που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώ- ρες οι οποίες αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα με αυτά της ελληνικής κοινωνικής ασφάλισης. Κοινός παρονομα- στής όλων αυτών των – επιτυχημένων – μεταρρυθμίσεων ήταν η μετατόπιση του «βάρους» αλλά και των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών από τους κύριους και/ή επικουρικούς φορείς ασφάλισης στα ΤΕΑ ή ακόμη και στην ιδιωτική ασφάλιση. Σημαντικό στοιχείο ήταν επίσης η δυνατότητα επιλογής των ασφαλισμένων ως προς το «όχημα» συσσώρευσης επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι