Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

three × 3 =

fifteen − nine =

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι

Τροχοπέδη στην αγορά της ασφάλισης Cyber Insurance αποτελεί τόσο η έλλειψη εξειδικευμένων διαμεσολαβητών, όσο και η μη κατανόηση των κινδύνων από τις επιχειρήσεις.

Αν και η ασφάλιση Cyber Insurance αναπτύσσεται με μεγάλη δυναμική σε Ευρώπη και Αμερική και οι εταιρείες στηρίζουν τη λειτουργία τους πλέον σε μεγάλο βαθμό στη χρήση και αξιοποίηση των δεδομένων και του κυβερνοχώρου, φαίνεται πως δεν είναι εφικτό να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες για τον κλάδο λόγω της έλλειψης καταρτισμένων διαμεσολαβητών οι οποίοι εκτός από τη γενική εικόνα της ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να γνωρίζουν τόσο το Νέο Γενικό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) όσο και θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και αντιμετώπισης περιστατικών απώλειας δεδομένων.

Untitled111Σύμφωνα με την έκθεση “2016 Survey of Cyber Insurance Market Trends” της αντασφαλιστικής εταιρείας PartnerRe σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την πώληση προϊόντων ασφάλισης Cyber Insurance αποτελούν: η μη κατανόηση των κινδύνων σε ποσοστό άνω του 70%, η μη κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης σε ποσοστό 57%, το κόστος ασφάλισης σε ποσοστό 50%, η διαδικασία ασφάλισης 40% και η μη ύπαρξη τυποποίησης ασφαλιστη- ρίων συμβολαίων 28% (στην έρευνα πήραν μέρος 321 ασφαλιστές και σύμβουλοι ασφάλισης Cyber Insurance). Οι βασικοί παράγοντες που βοηθούν την ανάπτυξη της αγοράς, όπως φαίνονται στο διάγραμμα είναι οι ακόλουθοι: η ύπαρξη ειδήσεων στα μέσα που αναφέρονται σε περιστατικά απώλειας δεδομένων που έχουν συμβεί σε διάφορες εταιρείες, η απαίτηση ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης από τρίτους που συνεργάζονται με την εταιρεία, η αντιμετώπιση περιστατικών και η ύπαρξη ζημιάς στην ίδια την εταιρεία, η αύξηση της εκπαίδευσης και η ζήτηση της ύπαρξης ασφάλισης Cyber Insurance από τα υψηλόβαθμα στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.

Untitled221

*Απαραίτητη η εκπαίδευση των επιχειρήσεων και η δημιουργία εξειδικευμένων διαμεσολαβητών για την ανάπτυξη μιας αγοράς με μεγάλες προοπτικές διεθνώς*

 

Untitled331Tι προβλέπει ο νέος Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ο οποίος θα ισχύσει τον Μάιο του 2018 θα αναγκάσει τις εταιρείες να δώσουν έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και στην κατανόηση των κινδύνων που πρέπει να διαχειριστούν και θα καλύψει το κενό που παρατηρείται σήμερα τόσο σε θέματα κατανόησης των κινδύνων όσο και στη χρήση της ασφάλισης ως εργαλείο διαχείρισής του.

Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί από τις εταιρείες:

  • να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους
  • να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών
  • να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας
  • να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας
  • να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων
  • να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)
  • να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan) Επιπλέον, προβλέπει πρόστιμα τα οποία μπορούν να φθάσουν έως το 4% του τζίρου της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 100% ασφάλεια δεν υπάρχει θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταφοράς του κινδύνου που απομένει και δεν μπορούν να μειώσουν περαιτέρω, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες σε ασφαλιστικά προϊόντα Cyber Insurance.

Η ασφάλιση Cyber Insurance είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων. Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, μπορεί εκτός από την κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων, να βοηθήσει και το πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων που έχουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, όταν εμφανίζεται συμβάν μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρείας και το εμπορικό σήμα της.

Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει:

 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία στην οποία τα είχαν δώσει.
 • Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Διακοπή Εργασιών που καλύπτει απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Κυβερνοεκβιασμό, δηλαδή κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Διοικητικά Πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν από αρμόδιες αρχές για περιστατικά απώλειας δεδομένων.

Με τη βοήθεια της ασφάλισης Cyber Insurance οι επιχειρήσεις θα προστατεύσουν τους ισολογισμούς τους και θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνέπειες των περιστατικών αυτών.

Cromar “Best coverholder innovation 2016”

www.cyberinsurancequote.gr – Βραβείο Καινοτομίας Lloyds Market Innovation 2016

Παρατηρώντας το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση εταιριών και διαμεσολαβούντων σε θέματα: προετοιμασίας για το Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, κανονιστικής συμμόρφωσης, αντιμετώπισης περιστατικων περιστατικών παραβίασης και το πως μπορεί η ασφάλιση να αποτελέσει ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου δημιουργήσαμε μία καινοτόμα εκπαιδευτική μηχανή (www.cyberinsurancequote.gr). Η Cromar Coverholder at Lloyd’s για την καινοτόμα προτασή της σε αυτό το θέμα βραβεύθηκε ως “Best coverholder innovation 2016” στον διαγωνισμό “Lloyd’s Market Innovation Awards 2016” από την αγορά των Lloyd’s με το βραβείο καινοτομίας για το έτος 2016 ανάμεσα σε 2.500 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.