Now Reading
FUTURE INSURANCE GROUP: Η ΔΟΜΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

FUTURE INSURANCE GROUP: Η ΔΟΜΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Στις τάσεις που διαµορφώνουν την ιδιωτική αγορά ασφάλισης και διαµεσολάβησης αναφέρονται οι συνιδρυτές της Future SA Insurance Services, κ.κ. Β. Γκαβαρδίνας και Κ. Καρούσης. Όπως εξηγούν βασικοί πυλώνες του εγχειρήµατος της Future είναι η εκπαίδευση και η πολυπρισµατική υποστήριξη του δικτύου συνεργατών µέσα από καινοτόµες υπηρεσίες.

συνέντευξη στον Νίκο Μωράκη

Η εταιρεία αναλαµβάνει το στήσιµο, τον συντονισµό και την ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στον κλάδο Ζωής και των Γενικών Ασφαλίσεων από έναν απλό ασφαλιστή µέχρι µια ολόκληρη ασφαλιστική εταιρεία.

Μιλήστε µας για το νέο σας επιχειρηµατικό βήµα. Πώς θα «στηθεί» η νέα εταιρεία και ποιες ανάγκες θα εξυπηρετεί;

Κωνσταντίνος Καρούσης: Έκανα πράξη το προσωπικό µου όραµα. Να δηµιουργήσω τις δοµές σε µια εταιρεία που ο βασικός της σκοπός θα είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη για τον κάθε συνεργάτη ξεχωριστά µέσω ειδικών µεθόδων, συστηµάτων και εργαλείων και µε έναν µοναδικό τρόπο εφαρµογής για τα ελληνικά δεδοµένα. Η Future έχει «στηθεί» µε κύριο γνώµονα την εκπαίδευση και την υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα για κάθε συνάδελφο που θα επιλέξει να συνεργαστεί µαζί µας λαµβάνοντας καινοτόµες και εφαρµόσιµες υπηρεσίες, που όλες µαζί δεν είχαν συνδυαστεί ποτέ µέχρι σήµερα.

Μαζί µε τον Βαγγέλη λοιπόν, αποφασίσαµε στρατηγικά να αναλάβουµε ένα νέο ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, κοιτώντας προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα άλλα πρακτορεία, µε τίτλο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό, είµαστε σε θέση να αναλάβουµε το στήσιµο, τον συντονισµό και την ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στον κλάδο Ζωής και των Γενικών Ασφαλίσεων από έναν απλό ασφαλιστή µέχρι µια ολόκληρη ασφαλιστική εταιρεία.

κ. Γκαβαρδίνα, ποια είναι η δική σας διαδροµή µέχρι σήµερα στον Κλάδο;

Βαγγέλης Γκαβαρδίνας: Το 1996 ξεκίνησα ως ασφαλιστής συνεργαζόµενος µε την Λαϊκή Ζωής, το 1998 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Ασπίς Πρόνοια όπου και παρέµεινα µέχρι το 2002, από τότε µέχρι και σήµερα είµαι ανεξάρτητος πράκτορας και συνεργάζοµαι µε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και σε όλους τους κλάδους.

Το 2016 ιδρύθηκε η Future Α.Ε. ασφαλίσεων, η οποία δραστηριοποιείται τόσο µε direct παραγωγή όσο και µε τοποθετήσεις συνεργατών και επιθεωρητών, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μετά από χρόνια γνωριµίας το 2019 αποφασίσαµε µε τον Κωνσταντίνο να συµπλεύσουµε µαζί έχοντας κοινό όραµα και στόχους.

Κ.Κ.: Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή η ελληνική ασφαλιστική αγορά περιγράφεται µέσα σε δυο γραµµές. Από τη µία είναι η έλλειψη στελεχών και µάνατζερ που µπορούν να δείξουν τη δουλειά αλλά και να κάνουν τα πράγµατα να συµβούν και από την άλλη η έλλειψη νέων ασφαλιστών στο χώρο, δηλαδή ένα φυτώριο καινούργιων συναδέλφων, που πρέπει να επενδύσει άµεσα ο Κλάδος αν θέλουµε να υπάρχει µέλλον στο επάγγελµά µας.

Ολοκληρώνοντας µια εικοσιπενταετία µέσα στο agency σύστηµα και άλλα πέντε χρόνια µέχρι και σήµερα στο ελεύ-θερο πρακτορειακό σύστηµα, είµαι πια σε θέση να αντιλαµ-βάνοµαι τις ανάγκες των συνεργατών, τα θέλω, τις προσδοκίες και τους στόχους τους όχι επειδή είµαι πιο έξυπνος, απλούστατα επειδή τα έχω βιώσει εγώ ο ίδιος, στο στίβο της µάχης των πωλήσεων.

Και πιστέψτε µε, καταλαβαίνω τι σηµαίνει η αγωνία του συνεργάτη τη στιγµή της υπογραφής που ο πελάτης λέει «θα το σκεφτώ» ή όταν η εβδοµάδα ξεκινάει µε ένα ή κανένα ραντεβού πώλησης και µε ελάχιστες ή καθόλου συστάσεις για προσέγγιση. Γνωρίζω καλά τι σηµαίνουν όλα αυτά για τον συνεργάτη, τι χρειάζεται να ακούσει ή να δει και τι πρέπει να κάνουµε για να έρθει το αποτέλεσµα.

Εµείς στη Future µπορούµε και µπαίνουµε µπροστά από το πρόβληµα δηµιουργώντας τα δεδοµένα που µπορεί οποιοσ-δήποτε θελήσει να µας ακούσει, να εκπαιδευτεί ανάλογα και να επιλέξει τον δηµιουργικό δρόµο στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση για το δικό του µέλλον, εξάλλου το µότο και το logo της Εταιρείας µας είναι το “Your Future” «Είµαστε το µέλλον σου!».

κ. Γκαβαρδίνα, µε βάση την εµπειρία σας στην Ασφαλιστική Αγορά, ποια πιστεύετε πως θα είναι τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήµατα;

Β.Γ.: Η Future είναι µια ανεξάρτητη πρακτορειακή εταιρεία που δεν κρατάει καµία σηµαία στηρίζοντας τις συνεργασίες της µε µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και µεγάλα µεσιτικά γραφεία. Είµαστε υπέρ των συµµαχιών και των συµπράξεων ρίχνοντας γέφυρες προς όλα τα δίκτυα (agency, broker) γιατί µπορούµε να τα υποστηρίξουµε.

Παντρέψαµε τα καλά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών µε τα καλά στοιχεία των µεσιτικών γραφείων που συνεργαζόµαστε, δηµιουργώντας τις καλύτερες δυνατές προτάσεις συνεργασίας για κάθε συνάδελφο, µε κύριο σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εισοδηµάτων του. Το βασικό όµως, ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα σε όλη την ασφαλιστική αγορά όπως αναφέρθηκε είναι ο νέος ρόλος µας, του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ.

Στη µεταξύ σας συνεργασία ο κάθε ένας ποιες ανάγκες θα καλύπτει;

See Also

Κ.Κ.: Η στρατηγική µας απόφαση εξαρχής ήταν να συνεργα-στούµε µε συγκεκριµένες ασφαλιστικές εταιρείες και µεσίτες σχεδιάζοντας ένα µοναδικό µοντέλο ανάπτυξης για την παρα-γωγική δραστηριότητα των συνεργατών µας.

Παράλληλα στήσαµε µια πολύ ιδιαίτερη και δυναµική ιστοσε-λίδα στο διαδίκτυο, «www.yourfuture.gr» όπου ο επισκέπτης διαπιστώνει αµέσως τη διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης, αντίληψης και συνολικών ενεργειών της Εταιρείας. Μέσα στην ιστοσελίδα της Future θα βιώσει κάποιος πολλές διαδραστικές και µη εµπειρίες και εκπλήξεις, µια από αυτές είναι η εικονική εκπαιδευτική βιβλιοθήκη. Ως διοίκηση της Εταιρείας έχουµε πια κοινό σκοπό και όραµα και φυσικά κοινούς στόχους. Οι ρόλοι µας επί της ουσίας διαφέρουν, καλύπτοντας ο ένας τον άλλον όποτε χρειάζεται ή συνυπάρχοντας σε κάποιες συναντήσεις, όποτε αυτό απαιτείται.

Προσωπικά, έχω αναλάβει την εικόνα της Εταιρείας προς τα έξω καθώς και όλη την εποπτεία και επιµέλεια του κλάδου Ζωής και Υγείας και των Γενικών Ασφαλίσεων, έχοντας µια πολύ δυνατή οµάδα υποστήριξης µαζί µου. Ο Βαγγέλης είναι ο ιθύνων νους της Εταιρείας, είναι ο δηµιουργός του οράµατος της Future αλλά και η φωνή στην αγορά. Το µεγάλο του προτέρηµα είναι να προσελκύσει νέες επιχειρηµατικές ιδέες και εγχειρήµατα καθώς και νέες συνεργασίες µε πράκτορες και γραφεία του χώρου.

Τέλος, ποια είναι η γνώµη σας για τον κλάδο και το µέλλον του; Πώς θα διαµορφωθεί η ασφαλιστική διαµεσολά-βηση τα επόµενα χρόνια και ποιος θα είναι ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρειών;

Κ.Κ. & Β.Γ.: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µια τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία µας βρίσκει σύµφωνους. Η άποψή µας είναι ότι τα επόµενα χρόνια θα επικρατήσουν τα µεγάλα σχήµατα, τόσο σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιρειών όσο και σε επίπεδο µεσιτών και πρακτόρων. Υιοθετώντας αυτή την ιδέα από το 2019 τοποθετούµαστε και εµείς στη Future, σε εξαγορές χαρ-τοφυλακίων ανεξαρτήτως κλάδου, γιατί πιστεύουµε ακριβώς σε αυτό το πρακτορειακό µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα επικρατεί στο µέλλον.

Τα τελευταία χρόνια επίσης παρατηρούµε έντονα να φεύγουν ολοένα και περισσότερο πολλά παιδιά στο εξωτερικό. Πολλοί συνάδελφοί µας έχουν ήδη ή σκοπεύουν να δηµιουργήσουν µια «διάδοχη κατάσταση» στο γραφείο τους.

Ένας από τους βασικούς µας ρόλους στη Future είναι η επέν-δυση σε αυτά τα παιδιά, δείχνοντάς τους την κατεύθυνση στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση όπου µε την ανάλογη εκπαίδευση, στήριξη και καθοδήγηση και τη διείσδυση σε νέες αγορές δηµι-ουργούµε µε αυτό τον τρόπο µια ακόµα επιλογή.

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών θα είναι πολύ σηµαντικός στο µέλλον, διότι δηµιουργούνται υπερδυνάµεις στο χώρο που θα µπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη του Έλληνα καταναλωτή, ωστόσο οι εταιρείες θα πρέπει να ξαναδούν το παλιό µοντέλο ανάπτυξης για την εκπαίδευση και τη χρηµατο-δότηση του συνεργάτη, να το επαναφέρουν εκσυγχρονισµένα στα δίκτυα, διότι λείπει από την αγορά µας και πιστεύουµε ότι αποτελεί σοβαρό υποστηρικτικό εργαλείο για το µέλλον της διαµεσολάβησης.

Κωνσταντίνος Καρούσης & Βαγγέλης Γκαβαρδίνας, συνιδρυτές, Future Insurance Group

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top