Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

* Του Γεωργίου Α. Τσακίρη, Προέδρου Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Είναι κοινός τόπος ότι μια από τις καλύτερες μεθόδους επαύξησης της διάρκειας τουριστικής σεζόν καθώς και της εισροής υψηλότερου συναλλάγματος για έναν τουριστικό προορισμό είναι η ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού. Πρόκειται για τον κλάδο που δεν αποτελεί απλά ένα πρωτογενές τουριστικό προϊόν αλλά διαθέτει αλληλεπιδράσεις στην τοπική κοινωνία δεδομένου ότι επηρεάζει και επηρεάζεται από τις λοιπές τουριστικές δραστηριότητες σε µία οικονομία η οποία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ανέλιξη της χώρας.

Σύμφωνα με όλες τις έρευνες ο συνεδριακός τουρίστας δαπανά έως και 4 φορές περισσότερο από τον απλό τουρίστα του μαζικού τουρισμού, ενδεικτικό της δυναμικής που έχει η ανάπτυξη του κλάδου. Οι υποδομές στην Ελλάδα για τη διοργάνωση μέτριας δυναμικότητας συνεδρίων και incentives είναι εξαιρετικές. Άλλωστε η συνεδριακή υποδομή της Ελλάδας και ειδικότερα της Αθήνας, αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό µε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής αλλά και για τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για το μέλλον του κλάδου, όπου εδώ απαιτείται η δαπάνη κεφαλαίων για προβολή των συνεδριακών δυνατοτήτων της χώρας. Η συνολική προσφορά χώρων στη χώρα μας για συνεδριακές εκδηλώσεις άνω των 100 ατόμων εμφανίζεται αρκετά μεγάλη (150 χιλ. περίπου θέσεις). Οι χώροι βέβαια είναι κατά κανόνα πολύσκοποι και χρησιμοποιούνται συχνά  και για πολλά άλλα είδη εκδηλώσεων (εορταστικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.ά.). Σε κάθε όμως περίπτωση, από την άποψη της χωρητικότητας της συνεδριακής υποδομής, οι δυνατότητες υποδοχής υπερβαίνουν κατά πολύ την ζήτηση. Παρ’ όλα ταύτα η δημιουργία ενός Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα τουλάχιστον 5.000 θέσεων που θα μπορούσε να δώσει νέα διάσταση στον προορισμό, δείχνει να έχει «παραπεμφθεί στις Ελληνικές Καλένδες».

Μικρά τα μεγέθη

Από τα αποσπασματικά στοιχεία που υπάρχουν, συνάγεται ότι ο συνεδριακός τουρισμός καλύπτει το 3-4% του αριθμού των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών διεθνώς και το 6-7% της συνολικής εισροής τουριστικού συναλλάγματος. Σε αρκετές όμως από τις μικρότερες βορειοευρωπαϊκές και σε ορισμένες κεντροευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε πολλές από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις, η οικονομική σημασία του συνεδριακού τουρισμού σε σχέση με τον τουριστικό τομέα ως σύνολο φαίνεται να υπερβαίνει αρκετά τους διεθνείς μέσους όρους που προαναφέρθηκαν. Η συμμετοχή σε συνέδριο τείνει να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση γενικών τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα προορισμού, με τρόπους όπως, η επιμήκυνση της διαμονής του συνέδρου, η τ αυτόχρονη επίσκεψη από συνοδούς του συνέδρου (συζύγου, τέκνων κ.λπ.), για σκοπούς γενικού τουρισμού κ.ά.

* Η Ελλάδα διαθέτει όλα εκείνα τα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία καθώς και τις υποδομές που συντελούν ώστε να καθιερωθεί ως συνεδριακός προορισμός. Οι κλιματολογικές συνθήκες, τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική µας ταυτότητα, η σύγχρονη επιστημονική ανάπτυξη και καλλιέργεια της επιστήμης των τεχνών σε όλους τους τομείς αλλά και η τουριστική εικόνα της χώρας, εγγυώνται µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο την επιτυχή ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. *

Σε ορισμένες χώρες για κάθε διανυκτέρευση συνέδρου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μπορεί να προκαλείται μέχρι και μία ακόμα διανυκτέρευση. Η  χώρα μας φαίνεται να κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη (1-2% του συνολικού αριθμού των συνεδριακών εκδηλώσεων που καταγράφονται από την International Congress and Convention Association ICCA) στη διοργάνωση συνεδρίων. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι ο βαθμός ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα είναι μέτριος και μπορούμε να επισημάνουμε ότι σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά και η έλλειψη οικονομικής σταθερότητας στη χώρα η οποία σταδιακά αποκαθίσταται. Η πρωτεύουσα φαίνεται να συγκεντρώνει το 40% περίπου της συνολικής συνεδριακής κίνησης τα τελευταία χρόνια ενώ σημαντικά είναι τα μερίδια της Κρήτης, της Δωδεκανήσου και της Μακεδονίας.

Μεγάλη ανάσχεση στην προσέλκυση και διοργάνωση συνεδρίων στη χώρα μας, αποτελούν οι περιορισμοί που έχει θέσει μέσω της εφαρμογής ενός κώδικα δεοντολογίας ο ΣΦΕΕ στα μέλη του, όσον αφορά τις περιόδους, τα καταλύματα και το ύψος της ημερήσιας δαπάνης. Πάντως γενικά τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνεδριακή δραστηριότητα αναπτύσσεται με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς (μεταξύ 1 και 2%). Οι κυριότερες πηγές ζήτησης συνεδριακών υπηρεσιών είναι δύο, δηλαδή τα διάφορα είδη οργανώσεων (επιστημονικών, επαγγελματικών, κ.ά.) από την πλευρά (associate market), που καλύπτει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής κίνησης και οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις (corporate market) από την άλλη, που καλύπτουν μεν μικρότερο μέρος της κίνησης σε αριθμούς αλλά αρκετά μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού αντικειμένου, λόγω υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης.

Περίοδος αιχμής της συνεδριακής κίνησης στην Ελλάδα είναι το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου (με περισσότερο από 40%). Ακολουθεί το τρίμηνο Ι ουλίου-Σεπτεμβρίου (με 35% περίπου) και το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου (με 15% περίπου). Η κίνηση το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου είναι χ αμηλή, με μερίδιο συγκρίσιμο με εκείνο του γενικού τουρισμού. Για τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, το μέσο μέγεθος τ ων συνεδριακών εκδηλώσεων από άποψη αριθμού συνέδρων διαμορφώνεται διεθνώς μεταξύ 500 και 1.000 ατόμων. Συνολικά όμως το μέσο μέγεθος είναι ακόμα μικρότερο. Το μέσο μέγεθος των συνεδρίων στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του διεθνούς μέσου όρου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 άτομα. Αυτό φαίνεται να συνδέεται και με την σχετικά περιορισμένη προσφορά συνεδριακών χωρών μεγάλης χωρητικότητας καθώς επίσης και με το γενικά χαμηλό βαθμό ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στη χώρα.

«Η Ελλάδα διαθέτει όλα εκείνα τα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία καθώς και τις υποδομές που συντελούν ώστε να καθιερωθεί ως συνεδριακός προορισμός. Οι κλιματολογικές συνθήκες, τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική µας ταυτότητα, η σύγχρονη επιστημονική ανάπτυξη και καλλιέργεια της επιστήμης των τεχνών σε όλους τους τομείς αλλά και η τουριστική εικόνα της χώρας, εγγυώνται µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο την επιτυχή ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε και την ελληνική φιλοξενία τότε εύκολα μπορεί κανείς να φτάσει στο συμπέρασμα ότι εδώ λειτουργούν ιδανικές συνθήκες.