Now Reading
HDI GLOBAL: Ανάπτυξη εργασιών σε μονοψήφιο ποσοστό το 2020

HDI GLOBAL: Ανάπτυξη εργασιών σε μονοψήφιο ποσοστό το 2020

  • Η κεφαλαιακή βάση και το ποσοστό φερεγγυότητας παραμένουν σε υψηλότατα επίπεδα εντός των στόχων μας
HDI

Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά καθώς προέκυψε η πανδημία και τα επακόλουθα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που είχαν πολλαπλές επιπτώσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές, εργασιακές κ.λπ. Αναμφίβολα, ο ενδεχόμενος κίνδυνος εμφάνισης μίας πανδημίας, ήταν ήδη στο «ραντάρ» του δικού μας εταιρικού risk management και στους αντίστοιχους μηχανισμούς αντίδρασής μας, προκειμένου να συνεχιστούν οι λειτουργικές εργασίες απρόσκοπτα. Παρόλα αυτά, η καθολική έκταση, η διάρκεια και η εξάπλωσή της, σε ολόκληρο τον πλανήτη, ομολογουμένως ήταν πέραν του εύρους του σχεδιασμού μας, οπότε έγιναν (και συνεχίζονται) οι αναγκαίες προσαρμογές. Είμαι, ιδιαίτερα υπερήφανος που η Εταιρεία μας, τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως, προσαρμόστηκε τάχιστα και απόλυτα στις νέες συνθήκες με αποτέλεσμα το επίπεδο των αναμενόμενων υπηρεσιών από τους πελάτες και συνεργάτες μας, να μην υπολείπεται καθόλου του κανονικού. Ίσα-ίσα, τολμώ να πω ότι σε πολλές πτυχές, η παροχή των υπηρεσιών μας βελτιστοποιήθηκε, ειδικότερα από πλευράς αμεσότητας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας. Συμπερασματικά, υπό αυτές τις συνθήκες, «όλα καλά».

Ανατρέχοντας στη χρονιά αυτή, οι εργασίες στη χώρα μας αλλά και στις περιφερειακές αγορές των Βαλκανίων και της Ν.Α. Μεσογείου, για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι, υπολογίζουμε ότι θα αναπτυχθούν, τελικά, κατά ένα σημαντικό μονοψήφιο ποσοστό, συγκριτικά με πέρυσι και, εκτός απροόπτου, θα προκύψουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με την τεχνική μας κερδοφορία σε σχέση με το 2019. Βεβαίως, στις ασφαλίσεις Βιομηχανικών κινδύνων, πριν από την τελευταία ημέρα του χρόνου κανείς δεν μπορεί να μιλάει με βεβαιότητα, καθώς μεγάλες ζημιές συμβαίνουν οποτεδήποτε και τα πάντα μπορεί να ανατραπούν έως την τελευταία στιγμή. Ασφαλή αποτελέσματα σχετικά με την τεχνική κερδοφορία θα έχουμε στις αρχές του 2021. Αναφορικά με την HDI Global σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ζημιών που σχετίζονται με την πανδημία Covid- 19 (ιδιαίτερα στον τομέα ακύρωσης εκδηλώσεων και στις ταξιδιωτικές ασφαλίσεις), της απομείωσης της βάσης των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών των πελατών, αλλά και τις σχετικά υψηλές – και φέτος – ζημίες φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ζημιών, το 2020 θα είναι ένα ακόμη αρνητικό έτος (τεχνικά). Συγχρόνως, η οικονομική ύφεση θα επηρεάσει και το σκέλος των εσόδων μας από επενδύσεις. Παρόλα αυτά, η κεφαλαιακή μας βάση και το ποσοστό φερεγγυότητας παραμένουν σε υψηλότατα επίπεδα εντός των στόχων μας και αισιοδοξούμε, γιατί πλην της επίπτωσης Covid -19,οι επιδόσεις βελτιώνονται και είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.

Η ανάπτυξη των εργασιών μας πάντως, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, οφείλεται τόσο στην ολοένα επιταχυνόμενη, από το 2018, ισχυρή ανοδική τάση των ασφαλίστρων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων, ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις Περιουσιακών στοιχείων (Κλάδοι Περιουσίας, Τεχνικών κινδύνων &, Μεταφορών) και Εξειδικευμένων Ασφαλίσεων (Specialties) όσο και σε πραγματική αύξηση της ζήτησης, ιδιαίτερα στον τομέα της Ασφάλισης Ευθυνών, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Specialty. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί για ολόκληρο το 2021 παγκοσμίως, αλλά και περαιτέρω, εκτιμώντας ότι αν/όταν προκύψει οικονομική ανάκαμψη από το 2021 και μετά, οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν. Βέβαια, οι ασφαλίσεις ιδιωτών και ΜΜ επιχειρήσεων θα πληγούν βραχυπρόθεσμα, μέχρις ότου βελτιωθεί αισθητά το οικονομικό περιβάλλον, λόγω της υποχώρησης της γενικής αγοραστικής δύναμης του κοινού. Προβλέπονται, πάντως, «ενδιαφέρουσες» ημέρες.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top