Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Κων/να Σταματοπούλου:Η interasco λογαριάζει και σέβεται τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,pinterest,google,print,mail" counters=1 style="icon" template="jumbo-retina" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="115" point_type="simple"]

Στην Ασφαλιστική Αγορά μπήκα… στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Χαρακτη- ριστικό εκείνης της εποχής, στο χώρο μας, ήταν το πλήθος των μικρών Ασφαλιστικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο Αυτοκι- νήτων. Από τον ίδιο Κλάδο ξεκίνησα και εγώ και στη συνέχεια πέρασα από όλους τους κλάδους Γενικών Ασφαλί- σεων και από όλα τα τμήματα όπως έκ- δοση, underwriting, ζημιές, αντασφά- λειες. Μέσα από τη διαδρομή αυτή κατέστη εφικτό να γνωρίσω σταδιακά όλο το φάσμα των Ασφαλιστικών Ερ- γασιών και ταυτόχρονα απέκτησα τις εμπειρίες εκείνες που με βοήθησαν στη μετέπειτα επαγγελματική μου πο- ρεία να αποκτήσω σφαιρική γνώση του αντικειμένου μου και να μυηθώ σε αυτό που εγώ ονομάζω «μαγεία» στη δουλειά μας, το underwriting.

Απαρέγκλιτος κανόνας στη ζωή μου είναι… να μη συμβιβάζομαι με τη μετριότητα. Έχω ανάγκη ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες να αναζητώ πάντα την ευκαιρία μέσα σε κάθε δυσκολία, να προσπαθώ να βρί- σκω τις καλύτερες δυνατές λύσεις, να σχεδιάζω τι πρέπει να γίνει στη συ- νέχεια, να βάζω στόχους και να τους υλοποιώ δρώντας ομαδικά με επαγ- γελματισμό αλλά και με συνέπεια.

Η Ιnterasco… η Εταιρεία που βρί- σκομαι σήμερα, βασίζεται στο αν- θρώπινο δυναμικό της, λογαριάζει και σέβεται τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της. Αισθάνε- ται και είναι ισχυρή ως μέλος του Ομίλου Ηarel που αριθμεί 3 εκατομ- μύρια πελάτες διεθνώς. Ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε €2,3 δισ. και σε €1 δισ. τα ίδια κεφάλαια, ενώ τα επενδεδυμένα κεφάλαια φτάνουν στα €38 δισ. Κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον, σχεδιάζει και δημιουργεί προγράμματα ασφάλισης που καλύ- πτουν ένα ευρύ φάσμα Ασφαλιστι- κών αναγκών.

Στη σημερινή εποχή μια γυναίκα σε θέση ευθύνης… δεν αντιμετωπί- ζεται με την ίδια δυσπιστία ή απαξί- ωση όπως στο παρελθόν. Έχει γίνει πλέον συνείδηση των περισσοτέρων ότι οι γυναίκες έχουν πολύπλευρες ικανότητες που βοηθούν στην επί- τευξη υψηλών στόχων για αυτό και σήμερα, αν και οι γυναίκες στελέχη σε αναλογία είναι λιγότερες από ότι οι άντρες ωστόσο, οι γυναίκες έχουν αναλάβει θέσεις υψηλής ευθύνης σε διάφορους τομείς της οικονομικής αλλά και της πολιτικής ζωής. O καθημερινός μου χρόνος… κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος αφιερώνεται στην εργασία μου. Αυτό αποτελεί προ- σωπική μου επιλογή και θα έλεγα ότι με ευχαριστεί διότι με κάνει να αισθά- νομαι δημιουργική στον κλάδο που επέλεξα να ακολουθήσω. Ωστόσο αν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να τον ξοδεύω σε ταξίδια όπου μου προσθέτουν γνώσεις, εμπειρίες, διαφυγή από την καθημερινότητα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι