Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

13 + eleven =

5 × three =

Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά ζητήματα που οι κυβερνήσεις, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, οι εργοδότες, και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν το 2014:

1) Η γήρανση του πληθυσμού και οι χρόνιες παθήσεις,

2) Το κόστος και η ποιότητα,

3) Η πρόσβαση στην περίθαλψη και

4) H τεχνολογία

Ως απόδειξη της τάσης για παγκοσμιοποίηση, πολλές από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που απορρέουν από κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε συγκεκριμένες αγορές.

1) Η γήρανση του πληθυσμού και οι χρόνιες παθήσεις

Τα κοινά μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των ατόμων με χρόνιες ασθένειες αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης τόσο στις αναπτυγμένες όσο και  στις αναδυόμενες οικονομίες από το 2014. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αναμένεται να προκαλέσουν τεράστι ο πρόβλημα σ το σύστημα υγείας σε αγορές όπως η Δυτική Ευρώπη, η Ιαπωνία, και – παραδόξως – Κίνα, όπου η αύξηση αυτή αναμένεται να συνδυαστεί με μια απότομη μείωση του αριθμού νέων ατόμων. (Η μείωση των νέων ατόμων στην Κίνα μπορεί να σχετίζεται με τις νομοθεσίες περί μεγέθους της οικογένειας.) Ο παγκόσμιος πληθυσμός με ηλικία 60 και πάνω έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια και αναμέ νεται  να υπερτριπλασιαστεί και πάλι τον επόμενο μισό αιώνα, όπου αναμένεται να φτάσει σχεδόν τα δύο δισεκατομμύρια το 2050 .

* Οι αλλαγές στην τεχνολογία υγειονομικής περίθαλψης θα είναι ραγδαίες και, σε ορισμένα μέρη του κόσμου, θα αναστατώσουν καθιερωμένα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης. *

Η Ευρώπη έχει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων στον κόσμο και αναμένεται να διατηρήσει αυτή την πρωτιά, τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια: Περίπου το 37% του πληθυσμού της Ευρώπης προβλέπεται να είναι 60 ετών και άνω το 2050. Σε αντίθεση, μόνο το 10% του πληθυσμού της Αφρικής αναμένεται να είναι πάνω από 60 το 2050. Το τρέχον ποσοστό αύξησης των ηλικιωμένων ατόμων –1,9%– είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο του συνολικού πλ ηθυσμού, που βρίσκεται στο 1,2%, και η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η γενιά του baby-boom αρχίζει να φτάνει μεγαλύτερες ηλικίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το Μεξικό έχει νεαρό πληθυσμό – σχεδόν το 30% ήταν 14 ετών και κάτω το 2011. Ωστόσο, από το 2017 περίπου 7,5% θα είναι 65 χρονών ή μεγαλύτεροι, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και προκαλώντας αύξηση των δαπανών για χρόνιες ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Μια άλλη κοινή δημογραφική τάση που δημιουργεί αυξημένη ζήτηση υγειονομικής περίθαλψης είναι η εξάπλωση των χρόνιων ασθενειών (η καρδιακή νόσος, τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο καρκίνος, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, ο διαβήτης, και οι ψυχικές ασθένειες, μεταξύ άλλων), οι οποίες οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού,  στον πιο καθιστικό τρόπος ζωής, στις αλλαγές στη διατροφής, και στα αυξανόμενα επίπεδα παχυσαρκίας, καθώς και στη βελτίωση των διαγνώσεων.

2) Κόστος και ποιότητα

Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 σε 11 χώρες από το Commonwealth Fund, διαπιστώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν $8.508 ανά άτομο για υγειονομική περίθαλψη, σχεδόν $3.000 περισσότερο ανά άτομο από ότι η Νορβηγία, η δεύτερη υψηλότερη χώρα σε έξοδα περίθαλψης. Το κόστος υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,4% ανά χρόνο από το 2013 έως το 2017. Οι ΗΠΑ μπορεί να είναι ένα ακραίο παράδειγμα του κόστους και της οικονομικής προσιτότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Αλλά είτε η χώρα δαπανά σχεδόν το 18% του ΑΕΠ για την υγειονομική περίθαλψη, είτε δαπανά 10% όπως η Ευρώπη που βρίσκεται σε ύφεση, τα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα χρηματοδότησης είναι  οικονομικά πιεσμένα – σε όλο τον κόσμο το αυξανόμενο κόστος είναι δυσβάσταχτο και μη βιώσιμο. Η αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως:

• Σταθεροποίηση του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης.

• Η παρατεταμένη παραμονή στα νοσοκομεία είναι μια αιτία υψηλότερων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στις ανεπτυγμένες χώρες.

• Μέχρι πρόσφατα, η ευρεία υιοθέτηση και χρήση των γενόσημων φαρμάκων βοήθησε στην αποδυνάμωση του συνολικού ιατρικού πληθωρισμού, αλλά η άνοδος των ακριβών πολύπλοκων βιολογικών φαρμάκων θα ωθήσει τις δαπάνες προς τα πάνω.

• Η κατάχρηση των ιατρικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγεί σε άσκοπες σπατάλες, με ορισμένες εκτιμήσεις να αποδίδουν το 30% των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ σε καταχρήσεις.

3) Πρόσβαση στην περίθαλψη

Η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι ένας σημαντικός στόχος των κυ – βερνήσεων σε όλο τον κόσμο, και κεντρικό ζήτημα πολλών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε ότι το 2020 περίπου 24 εκατομμύρια άνθρωποι θα αγοράσουν κάλυψη μέσω των νέων ομοσπονδιακών και πολιτειακών ανταλλαγών ασφάλισης υγείας που καθορίζονται από την ACA – μια σημαντική προσθήκη στην αγορά. Στην Ινδία, για να επεκταθεί η πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα, η κυβέρνηση το 2012 διέθεσε 5.400.000.000 δολάρια στο πλαίσιο μιας πολιτικής για την παροχή δωρεάν γενόσημων φαρμάκων/προϊόντων στους ασθενείς σε κρατικά νοσοκομεία και αγροτικές κλινικές.

Ενώ η διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει την προσπάθεια, περισσότεροι άνθρωποι στο σύστημα σημαίνει και μεγαλύτερη ζήτηση υπηρεσιών που πολλά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι σε θέση να καλύψουν λόγω ελλείψεων εργατικού δυναμικού,  απόστασης από τους ασθενείς, και της περιορισμένης υποδομής, πέρα από τα θέματα κόστους που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσειςις για να καλύψουν τον απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων υγειονομικής περίθαλψης, μια έλλειψη που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της περίθαλψης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ιατρών ανά 1.000 κατοίκους αναμένεται να παραμείνει ίδιος το διάστημα 2012 έως 2015 (Σχήμα 2).

4) Τεχνολογία

Σε όλο τον κόσμο, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αναγνωρίζουν την ανάγκη για καινοτομία. Εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών υγείας και τη διαχείριση των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει σ τη διευκόλυνση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών. Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις  είναι πιθανό να αυξήσουν τις συνολικές δαπάνες, κάνοντας τις προσπάθειες δημόσιων και ιδιωτικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστών πιο δαπανηρές αναδιαρθρώνοντας τα μοντέλα παροχής φροντίδας και προωθώντας πιο αποδοτικούς τρόπους χρήσης πόρων.

Οι αλλαγές στην τεχνολογία υγειονομικής περίθαλψης θα είναι ραγδαίες και, σε ορισμένα μέρη του κόσμου, θα αναστατώσουν καθιερωμένα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης. Μερικές συναρπαστικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στη συνένωση τεχνολογιών πληροφορικής και ιατρικής τεχνολογίας, όπως η χρήση 3D εκτυπωτών για την προετοιμασία των ιστών για μεταμοσχεύσεις. Επιπλέον, η χρήση των Big Data και Analytics για την απόκτηση γνώσης αποτελεί ενεργή τάση της βιομηχανίας. Οι πάροχοι περίθαλψης μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων των ασθενών που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές για να καθορίσουν την κλινική αξία συγκεκριμένων θεραπειών και πώς να τις βελτιώσουν.

Επίσης, τεχνολογικές εξελίξεις συνδέουν αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές – με συμμετέχοντες  κατά  μήκος της αλυσίδας αξίας της υγειονομικής περίθαλψης. Η υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής για την υγεία, όπως τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMRs), η τηλεϊατρική, οι εφαρμογές κινητής υγείας (mHealth) και οι ηλεκτρονικές ιατρικές συνταγές, είναι η κινητήρια δύναμη της αλλαγής στον τρόπο που οι γιατροί, οι πληρωτές, οι ασθενείς και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα αλληλεπιδρούν. Η ασφάλεια των ασθενών μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, αλλά και οικονομικές ζημιές και κακή φήμη μπορεί να προκύψουν εάν οι οργανώσεις στερούνται κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον έχουν ανάγκη να εκτιμήσουν τα πιθανά κενά δυνατοτήτων, να καθορίσουν το όραμα και τις ανάγκες τους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία  των ιδιωτικών δεδομένων, και να αναπτύξουν τα κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης.

* Έρευνα Deloitte