Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Ας ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση. Βρίσκεστε στην Ασφαλιστική Αγορά 18 χρόνια. Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι έχουν σημαδέψει την αγορά σε αυτό το διάστημα, τόσο στην πλευρά των εταιρειών όσο και ειδικότερα της διαμεσολάβησης;

Οι αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά είναι σημαντικές και καθοριστικές με αποτέλεσμα την άμεση προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Φερέγγυες και υγιείς ασφαλιστικές εταιρείες που ελέγχονται από την εποπτική αρχή, εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές απόλυτα εκσυγχρονισμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας στη διαχείριση των εργασιών τους, με πελατοκεντρική κατεύθυνση και κουλτούρα και φυσικά με έναν πελάτη περισσότερο συνειδητοποιημένο για την ανάγκη της ασφάλισης.

Η Mega Brokers αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική διαμεσολαβητική εταιρεία στη χώρα μας. Θα μας δώσετε κάποια στατιστικά, τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού όσο και παραγωγών;

Η εταιρεία μας υποστηρίζεται από 37 διοικητικούς υπαλ λήλους οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 800 συνεργάτες. Το 2013 χαρακτηρίστηκε ως μια δύσκολη χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο ωστόσο για τη MEGA ήταν μια χρονιά με εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα, καθώς η καθαρή εισπραγμένη παραγωγή ξεπέρασε τα 35.000.000 €. Στην ανάπτυξη αυτή συμβάλ λει, η εξελιγμένη ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε στους συνεργάτες μας, καθώς και η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Ιφιγένεια Τσακίρη, Mega Brokers

Ιφιγένεια Τσακίρη
Διευθύντρια Πωλήσεων, Mega Brokers SA

Και οι σχέσεις σας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες;

Στην αναπτυξιακή πορεία μας, σύμμαχοι αλ λά και υποστηρικτές μας είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε με κοινό στόχο και σκοπό την αύξηση των εργασιών μας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συνεργάτες και του πελάτες μας. Θα την χαρακτήριζα αποδοτική και εποικοδομητική καθώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς.

Το δίκτυο των συνεργαζομένων με εσάς διαμεσολαβητών είναι πολυπληθές και πανελλαδικό. Έχετε ποιοτικά και ποσοστικά στατιστικά σχετικά με την κατανομή των παραγωγών ανά περιοχή, εταιρεία ή κλάδο;

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνεργατών μας δραστηριοποιείται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου διατηρούμε υποκατάστημα, καθώς ο τρόπος της διαχείρισης της είσπραξης και έκδοσης συμβολαίων, όπως γινόταν στο παρελθόν,  δεν διευκόλυνε τις εργασίες των συνεργατών της επαρχίας. Αυτό άλ λαξε, η εισαγωγή της νέας μας πλατφόρμας υποστήριξης των συνεργατών μας είναι ένα έργο εξαιρετικής σημασίας καθώς επιτρέπει την άμεση πρόσβαση των συνεργατών μας στην πληροφορία και την έκδοση των ασφαλιστηρίων, πρωτοασφαλιστηρίων και ανανεωτηρίων με άμεσο και διαχειρίσιμο τρόπο από το χώρο τους σε πραγματικό χρόνο. Τα πλεονεκτήματά μας αυτά, βοηθούν να αναπτυχθούμε περαιτέρω σε αρκετές περιοχές της Ελ λάδος καλύπτοντας την ανάγκη διαμεσολαβητών για συνεργασία με την εταιρεία μας καθώς μέσα από μια σύμβαση συνεργασίας απολαμβάνουν τα οφέλη που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε μειώνοντας το λειτουργικό και διαχειριστικό τους κόστος. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, μία πλατφόρμα διαχείρισης, ένα πινάκιο πληρωμής, ικανοποιητικές αμοιβές φαίνεται ότι αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό.

Όπως φαίνεται κυριαρχεί στο χαρτοφυλάκιο ο κλάδος Αυτοκινήτων, στον οποίον όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί μακροχρόνια μια διαμεσολαβητική μονάδα. Τι σχεδιάζετε για να αλλάξετε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας; Θα αναπτύξετε οργανωμένα δηλαδή το cross selling;

Ο κλάδος αυτοκινήτου παραμένει η κύρια στόχευση για τη MEGA καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο όγκο των εργασιών μας. Παράλ ληλα έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε τη στρατηγική μας, με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση δεί χνει να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα από τους πρώτους κιόλας μήνες εφαρμογής της. Μεγαλύτερη επιτυχία θεωρούμε το γεγονός πως το δίκτυο των συνεργατών μας συμμετέχει δυναμικά και ενεργά στην ανάπτυξη της πελατειακής τους βάσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η συμμετοχή τους στον πρώτο κύκλο σεμιναρίων που οργανώσαμε με ασφαλιστικά προϊόντα προσεκτικά επι λεγμένα τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτίωση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου τους.

Με τον κλάδο Ζωής και Υγείας τι ειδικότερους σχεδιασμούς έχετε;

Ένας από τους κλάδους που γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην εταιρεία μας είναι ο Κλάδος Ζωής και Υγείας. Οι ανάγκες των καταναλωτών να διασφαλίσουν αξιοπρεπή νοσηλεία και σύνταξη δεδομένης της μείωσης των κρατικών παροχών σε αυτούς τους τομείς, συνέβαλε θετικά δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον για ασφάλιση. Στη MEGA φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να προετοιμαστούν κατάλ ληλα, τη σωστή στιγμή και για το λόγο αυτόν παρουσιάσαμε συνδυασμούς ασφαλιστικών προϊόντων δημιουργώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα και οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεων. Η επιτυχία μας αυτή συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 2014 με αξιόλογα αποτελέσματα. Ο κλάδος ζωής και υγείας στη MEGA υποστηρίζεται από μια εξαιρετική ομάδα η οποία φροντίζει μέσα από τη συνεχή υποστήριξη των συνεργατών μας να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Πιστεύετε ότι το τιμολόγιο του κλάδου Αυτοκινήτων «έπιασε πάτο» ή θα έχουμε και άλλες μειώσεις; Πόσο επικίνδυνο είναι πλέον αυτό;

Θεωρώ πως το μειοδοτικό ασφάλιστρο του κλάδου αυτοκινήτου πρέπει να σταματήσει καθώς  θα οδηγήσει πολ λές εταιρείες αλ λά και διαμεσολαβητές σε αδιέξοδο. Επιπρόσθετα δημιουργεί αρνητική εικόνα και στην ασφαλιστική συνείδηση του πελάτη. Είναι ευχάριστο πως η νοοτροπία  αυτής της τάσης αλ λάζει από τους ίδιους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που πλέον δεν επιθυμούν να προωθούν στον πελάτη ακόμη πιο οικονομικό ασφάλιστρο μειώνοντας συνεχώς το εισόδημά τους και αυξάνοντας ταυτόχρονα το διαχειριστικό τους κόστος.

* Το μειοδοτικό ασφάλιστρο του κλάδου αυτοκινήτου πρέπει να σταματήσει *

Πόσο ανέτρεψε την καθημερινότητά σας η εφαρμογή των πράξεων 30 και 31 της ΤτΕ αλλά και ο πρόσφατος νόμος 4261/2014 για την υποχρεωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου; Έχετε προσαρμοστεί στις επιταγές των πράξεων;

Οι αλλαγές που επιβάλλονται ώστε η αγορά μας να λειτουργήσει ομαλά, μας βρήκαν πολύ καλά προετοιμασμένους με μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους συνεργάτες μας στην Υποστήριξη και Διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους πλήρως εναρμονισμένη στις αυξημένες απαιτήσεις των αλλαγών στην ασφαλιστική αγορά.

Η τεχνολογία παρέχει πλέον τεράστιες δυνατότητες στον τομέα των πωλήσεων, αλλά και της διαχείρισης. Νιώθετε ότι έχετε προχωρήσει, τι δυνατότητες προσφέρετε στους Συνεργάτες σας;

Δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για το συνεργάτη μας, μέσω της οποίας μπορεί να συγκρίνει, να ασφαλίσει και να εκτυπώσει στο χώρο του το ασφαλιστήριο του πελάτη του, είτε αφορά πρωτοασφαλιστήριο είτε ανανέωση. Στόχος μας είναι μέσα στο 2014 η εφαρμογή αυτή να συμπερι λαμβάνει όλες τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες αλ λά και τους λοιπούς εκτός αυτοκινήτου κ λάδους, γενικών ασφαλίσεων. Η εφαρμογή αυτή συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των εργασιών των συνεργατών μας καθώς μειώνει σημαντικά τη διαχείριση και τους παρέχει χρόνο για πώληση.

Έχετε ήδη ανακοινώσει tailor made προϊόντα, Mega προγράμματα, κυρίως στον κλάδο πυρός. Προτίθεστε να επεκτείνετε τον τομέα αυτόν; Τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντικά;

O όγκος των εργασιών της εταιρείας μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε, πάντα σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, προγράμματα τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων και παροχών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας με σωστό κόστος. Επίσης, η σύνδεση προϊόντων διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρειών δημιουργούν μια ιδιαίτερη ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη λύση για τον πελάτη, την οποία αξιοποιούν οι συνεργάτες με αποτέλεσμα ο αριθμός των αιτήσεων να αυξάνεται σημαντικά. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και φροντίζουμε να επεκτείνουμε την πρακτική αυτή και σε άλλους κλάδους.

Συνολικά και για πολλούς λόγους, η αγορά της διαμεσολάβησης προβληματίζεται και κλυδωνίζεται. Πώς βλέπετε την αγορά 3 χρόνια μετά; Περισσότεροι ή λιγότεροι διαμεσολαβητές; Συνθήκες ανταγωνισμού ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις;

Είναι γεγονός πως τα δεδομένα είναι σαφώς διαφορετικά και μεταβάλ λονται συνεχώς και μέσα σε αυτό το κλίμα ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβούντες  προσπαθούν αγωνιωδώς να βρουν τις ισορροπίες τους. Οι προοπτικές ωστόσο είναι σαφώς πιο ευοίωνες. Οι αλ λαγές απαιτούν σοβαρότητα και επαγγελματισμό στους χειρισμούς. Εάν μέσα από αυτήν τη διαδικασία απομακρυνθούν κάποιοι πρεσβευτές της «παλιάς νοοτροπίας» σαφέστατα δεν σημαίνει αυτό ολιγοπωλιακές συνθήκες αγοράς αλ λά αντίθετα διασφαλίζει μια νέα αγορά με συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Υπάρχει εισροή νέων ανθρώπων στο επάγγελμα; Ηλικιακά τι στοιχεία έχετε για το δίκτυό σας που είναι αντιπροσωπευτικό της αγοράς;

Δυστυχώς δεν παρατηρείται ιδιαίτερη εισροή νέων ανθρώπων στο επάγγελμα καθώς στα μεσιτικά σχήματα δεν υπάρχει πάντα οργανωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη για αυτό το target group. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των συνεργατών μας είναι μεταξύ 30-50 ετών, μια ηλικιακή κλίμακα ενεργών και δραστήριων ατόμων με διάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη αλλά κυρίως με πάθος και αγάπη για το «μαγικό» αυτό επάγγελμα που ανταμείβει τους δυναμικούς και εργατικούς ανθρώπους που κινούνται μεθοδικά και οργανωμένα, αποτελώντας τον ιδανικό manager του εαυτού τους.

Ας κλείσουμε και πάλι με μια γενική ερώτηση. Πότε βλέπετε τη συνολική ανάκαμψη στην ασφαλιστική αγορά; Ήδη και το πρώτο τετράμηνο του 2014 παρουσιάζει πτώση, παρά το θετικό πρόσημο στους κλάδους ζωής και υγείας. Τι προβλέπετε;

Παρά το αρνητικό κλίμα που παρατηρείται, οι ανάγκες των καταναλωτών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις οικονομικές συγκυρίες, δεί χνουν πως ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι καθοριστικός για τη διασφάλιση πολύτιμων αγαθών ( Υγεία, Περιουσία, Σύν ταξη). Οι συνθήκες για την ανάπτυξη της αγοράς είναι ιδανικές και ο διαμεσολαβητής μπορεί να αλ λάξει και να ανατρέψει γρήγορα και ολοκληρωτικά τα δεδομένα. Προβλέπω να συνεχιστεί η αυξητική πορεία στον κλάδο Υγείας το 2014 και είμαι αισιόδοξη ότι από την επόμενη χρονιά θα βελτιωθούν τα παραγωγικά αποτελέσματα και στους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης.