Now Reading
INTERAMERICAN – INSURANCEMARKET: H ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

INTERAMERICAN – INSURANCEMARKET: H ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

  • Οι δύο εταιρείες που συνεργάζονται από το 2013 συνδυάζουν τις τεχνολογικές υποδοµές τους

Tον Οκτώβριο του 2021 το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της moneymarket ΑΕ περνά στην INTERAMERICAN AEΓΑ και δύο ηγετικές εταιρείες στον τοµέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά συνενώνουν τις δυνάµεις τους στις απευθείας ασφαλίσεις. Από τη συνένωση δηµιουργείται ένας online πάροχος µε µεγάλη ισχύ.

Κοινός στόχος αυτής της συνεργασίας, που είχε ξεκινήσει το 2013, είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εµπειρίας του καταναλωτή µέσα από την άµεση συγκριτική δυνατότητα, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής διανοµής ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το πετυχηµένο µοντέλο της moneymarket συνεχίζει την πορεία του, καθώς η εταιρεία παρέµεινε µετά τη συµφωνία απολύτως αυτόνοµη και ανεξάρτητη και διοικείται από τους τρεις ιδρυτές της, τους Σωτήρη Παπαντωνόπουλο-Μαντόπουλο, Μανώλη Μαρσέλλο και Φώτη Ζάντζα, που έχουν την πλειοψηφία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόλυτη αυτονοµία στη λήψη όλων των εµπορικών αποφάσεων και στη διοίκηση της εταιρείας.

Επιπλέον, η αυτονοµία της moneymarket ΑΕ διασφαλίζεται και από Επιτροπή Εποπτείας.

Στη σχετική ανακοίνωση για τη συνέργια αναφερόταν ότι η INTERAMERICAN, στην οποία ανήκει και ο πάροχος Anytime, µε την επένδυση αυτή, υπογραµµίζει τη µακρόχρονη δέσµευσή της στην ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ασφαλιστικού κλάδου και δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στα ψηφιακά κανάλια διανοµής, που έχουν κυριαρχήσει στις πιο ανεπτυγµένες αγορές της Ευρώπης. Το insurancemarket.gr µε τη συνεργασία αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υποδοµών του προκειµένου να µπορέσει να προσφέρει καινούργιες καινοτόµες υπηρεσίες, προς όφελος του καταναλωτή καθώς και των συνεργαζόµενων ασφαλιστικών εταιρειών και διαµεσολαβητών.

Ο Edmond Hilhorst, ιδρυτής του Independer, της µεγαλύτερης πλατφόρµας σύγκρισης υπηρεσιών της Ολλανδίας και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΙΝΤΕRΑΜΕΡΙCAN, δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ενθουσιασµένοι που η 10ετής συνεργασία µας µε το insurancemarket.gr από σήµερα εµβαθύνεται ακόµα περισσότερο. Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στην διοικητική οµάδα του insurancemarket.gr και τους ανθρώπους του. ∆εσµευόµαστε ότι πρωταρχικός στόχος µας θα παραµείνει το συµφέρον του καταναλωτή και βεβαιώνουµε ότι η οµάδα αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί µε απόλυτη ανεξαρτησία, αυτονοµία και αντικειµενικότητα προς όλους τους πελάτες, τις συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρείες και τους συνεργάτες της».

See Also

Ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ιδρυτής του insurancemarket.gr, τόνισε: «Το insurancemarket.gr ξεκίνησε µε στόχο να δώσει στον Έλληνα καταναλωτή έναν καλύτερο τρόπο ασφάλισης και να τον βοηθήσει να βρει αυτό που του ταιριάζει µέσω της σύγκρισης. O κόσµος αγκάλιασε την ευκολία και διαφάνεια της υπηρεσίας µας όπως και οι συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρείες, µε τις οποίες µεγαλώσαµε ψηφιακά και δηµιουργήσαµε ένα καινούργιο, ταχέως αναπτυσσόµενο κανάλι διανοµής. Εµείς, θα συνεχίσουµε να κάνουµε αυτό που κάναµε έως τώρα και τόσο πολύ αγαπάµε: να χτίζουµε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για τον καταναλωτή, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που να κάνουν την ζωή τους εύκολη και παραγωγική».

Η INTERAMERICAN ανήκει στον ολλανδικό Όµιλο ACHMEA. Ιδρύθηκε το 1969 και έχει κορυφαία θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. ∆ραστηριοποιείται σε όλους τους τοµείς ασφάλισης, στη Ζωή, στην Υγεία, στην προστασία της Περιουσίας, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών Υγείας. ∆ιαθέτει σήµερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις και αποτελεί τη µοναδική ασφαλιστική εταιρία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες υποδοµές στους τοµείς Υγείας, Βοηθείας και Αυτοκινήτου. H σταθερή κερδοφορία της εταιρείας αποτελεί εφαλτήριο βιώσιµης ανάπτυξης διότι προέρχεται κυρίως από λειτουργικά αποτελέσµατα. Τα συνολικά επαναλαµβανόµενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ το 2020.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top