Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

eight + fourteen =

three × 2 =

Κ. Φλουρής: Η αναλογιστική λειτουργία καλείται να επανασχεδιάσει τα προϊόντα & να εκτιμήσει τα κεφάλαια

Για το ρόλο του αναλογιστή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και την εμπλοκή του στη διαχείριση του κινδύνου, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τη χάραξη της στρατηγικής πολιτικής της Εταιρείας αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Φλουρής, FHAS, Υπεύθυνος Αναλογιστικής Υπηρεσίας στην Υδρόγειο Ασφαλιστική.

Ποια είναι η συμβολή του αναλογιστή στη λειτουργία μίας ασφαλιστικής εταιρείας και στη δημιουργία ορθού πλαισίου στη σχέση προγραμμάτων – ασφαλισμένων;

Ο αναλογιστής είναι ένα επιστημονικά καταρτισμένο πρόσωπο που ασχολείται με τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την αβεβαιότητά τους καθώς και με τις οικονομικές επιπτώσεις από την έλευση ενός ή περισσότερων κινδύνων. Η θέση του σε μία ασφαλιστική εταιρεία είναι νευραλγική καθώς καλείται να εφαρμόσει κατάλληλα τις γνώσεις του σε μία σειρά από ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς όπως η ανάληψη κινδύνων, η τιμολόγηση, η επενδυτική πολιτική, ο σχεδιασμός νέων προϊόντων, κ.ά. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία των δεδο- μένων, η προετοιμασία κατάλληλων μοντέλων εκτίμησης των κινδύνων καθώς και μια σειρά υπολογιστικών διαδικασιών, χρήσιμων σε όλο το εύρος των ασφαλιστικών εργασιών. Ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (αποθέματα), η ποσοτικοποίηση των κινδύνων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από στατιστικές αναλύσεις αποτελούν επίσης σημαντικές παραμέτρους στη διαδικασία λήψης εμπεριστατωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο αναλογιστής καλείται επίσης να αναγνωρίσει και να τιμολογήσει με τρόπο δίκαιο και συνετό τις ανάγκες των ασφαλισμένων και να προβεί στο σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό των ασφαλιστικών προϊόντων της εται ρείας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή σχέση μεταξύ παροχής και ασφαλίστρου

Κ. Φλουρής, FHAS, Υπεύθυνος Αναλογιστι- κής Υπηρεσίας στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Κ. Φλουρής, FHAS, Υπεύθυνος Αναλογιστι-
κής Υπηρεσίας στην Υδρόγειο
Ασφαλιστική

Ποιες είναι οι αλλαγές που συνιστούν οι αναλογιστές για τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς;

Είναι γεγονός ότι ο ρόλος των αναλογιστών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν περιορίζεται σε αμιγώς αναλογιστικές αρμοδιότητες. Έχοντας διαχρονικά αποκτήσει εμπειρία για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων, οι αναλογιστές μπορούν να διακρίνουν, να αξιολογούν και να προτείνουν προοπτικές ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου, συμβάλλοντας στη χάραξη αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής αλλά και να εξετάζουν τα περιθώρια κέρδους για την εταιρεία καθώς και να εκτιμούν το επιθυμητό ρίσκο απόδοσης-κινδύνου. Διαμορφώνοντας μία συνολική εικόνα για τους κινδύνους που μπορούν να πλήξουν την ασφαλιστική αγορά, όπως η εμφάνιση ακραίων γεγονότων, οι αναλογιστές μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προϊόντων που αφενός μεν παρέχουν επαρκή προστασία στους ασφαλισμένους, αφετέρου δε εξασφαλίζουν την αποφυγή δυσμενών αποτελεσμάτων για τις εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό οι αναλογιστές συμβάλλουν συνολικά στην εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών.

Πώς διαχειρίζεστε το ενεργητικό της Εταιρείας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια η συμβολή της αναλογιστικής επιστήμης;

Το φαινόμενο των αρνητικών επιτοκίων παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια και απασχολεί έντονα όλη την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά με σημαντικότερη επίπτωση τη μειωμένη απόδοση των επενδύσεων. Η διαχείριση του ενεργητικού σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων αφορά κατά κύριο λόγο τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής ενώ έχει σημαντικά μικρότερη επίπτωση στις εταιρείες γενικών ασφαλειών. Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η μη αντιστοίχιση των εγγυημένων επιτοκίων για τα προϊόντα που έχουν πωληθεί στο παρελθόν, σε περιβάλλον πολύ υψηλότερων επιτοκίων, με τις αποδόσεις που προσφέρονται στο τρέχον περιβάλλον. Η αναλογιστική λειτουργία καλείται να επανασχεδιάσει τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προϊόντα καθώς και να εκτιμήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται.

*Το Solvency II επιφέρει μία σειρά αλλαγών στο ρόλο του αναλογιστή, εισάγοντας νέες αρμοδιότητες που έχουν εφαρμογή σε όλο το φάσμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Μια σημαντική καινοτομία είναι η έκφραση γνώμης για την πολιτική ανάληψης των κινδύνων καθώς και για το πρόγραμμα των αντασφαλιστικών συμβάσεων ή εκχώρησης κινδύνου*.

Το Solvency II τι αλλαγές έφερε στις υποχρεώσεις – ευθύνες των αναλογιστών που εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες;

Το Solvency II επιφέρει μία σειρά αλλαγών στο ρόλο του αναλογιστή, εισάγοντας νέες αρμοδιότητες που έχουν εφαρμογή σε όλο το φάσμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Μια σημαντική καινοτομία είναι η έκφραση γνώμης για την πολιτική ανάληψης των κινδύνων καθώς και για το πρόγραμμα των αντασφαλιστικών συμβάσεων ή εκχώρησης κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προετοιμασία του πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαίων και το συντονισμό των τεχνικών προβλέψεων (αποθεμάτων). Η αξιοπιστία των δεδομένων και το σύστημα διαχείρισης των επιχειρησιακών δεδομένων αποτελούν επίσης νέες προκλήσεις για τον αναλογιστή. Παράλληλα, η συνδρομή του αναλογιστή στη μοντελοποίηση των κινδύνων, στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φρεγγυότητας και των ειδικών μαθηματικών παραμέτρων για την ιδία αξιολόγηση κινδύνων και φερεγγυότητας, βασικά συστατικά του Solvency II, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων της ασφαλιστικής εταιρείας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 1 Ψήφος