Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Κατερίνα Παπαδοπούλου

Κανονιστική Συμμόρφωση είναι…  η προσαρμογή και η συνεχής λειτουργία με βάση τους νόμους που θέτει το Κράτος αλλά και τους κανόνες που θέτει η Διοίκηση ενός οργανισμού.

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά… βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς καλείται να προσαρμοστεί τόσο στις αυξανόμενες απαιτήσεις του Επόπτη ( Τράπεζα της Ελλάδος) όσο και στον τρόπο λειτουργίας που επιβάλ λει η Φερεγγυότητα ΙΙ, η οποία θα ισχύσει από 01/01/2016.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη… έχει ενστερνιστεί και έχει εφαρμόσει ήδη σε υψηλό βαθμό τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που επιβάλ λονται από το νέο εποπτικό πε ρι βάλλον.

Η Πιστοποίηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών… είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αφενός καθιστά σαφή την έννοια και τις αρμοδιότητες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αφετέρου παρέχει εργαλεία για τη διευκόλυνση του έργου των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η ορθή προσυμβατική ενημέρωση… έχει σαν σκοπό ο υποψήφιος προς ασφάλιση, πριν τη σύναψη σύμβασης, να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη τόσο για το προϊόν που θα επι λέξει, όσο και για την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου θα συνάψει τη σύμβαση.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση…  αποτελεί φι λοσοφία και δέσμευση της Διοίκησης και πρέπει να διοχετεύεται σε όλους τους εργαζόμενους ως πρότυπο εταιρικής κουλτούρας και μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.

Ο έλεγχος του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος… μέσω επενδυτικών ασφαλιστηρίων εφάπαξ καταβολής έχει γίνει πλέον μια τυποποιημένη ελεγκτική διαδικασία στην καθημερινή λειτουργία του Κλάδου Ζωής μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι βασικοί άξονες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης… είναι α) η Ασφάλεια του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, β) η Επιχειρηματική Ηθική, γ) η Ακεραιότητα των Αγορών και δ) τα Συμφέροντα των Πελατών.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι