Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

20 − 12 =

four × four =

Κύριες συντάξεις με βάση τις εισφορές

Η ρήτρα που εισάγει το μνημόνιο και φέρνει τα πάνω κάτω στις συντάξεις.

Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος εισάγεται από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και στα ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ), σύμφωνα με το νέο Μνημό­νιο. Τι σημαίνει αυτό με μία φράση; Ότι το ύψος των κύ­ριων συντάξεων θα καθορίζεται με βάση τα έσοδα των ταμείων τους και όχι το πλήθος τους.

Πού αλλού την έχουμε συναντήσει αυτήν τη «ρήτρα»; Στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και στα ταμεία πρό­νοιας από την 1η Ιανουαρίου 2014, αν και η κυβέρνηση που προέκυψε την 25η Ιανουαρίου 2015 «πάγωσε» την εφαρμογή της μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο, αποτρέπο­ντας για την ώρα σωρευτικές μειώσεις 15% στις επικου­ρικές συντάξεις και 40% στα εφάπαξ του δημοσίου.

Τι προβλέπει η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος»; Ότι κάθε ταμείο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας κα­ταβάλλει συντάξεις και εφάπαξ ανάλογα με τα έσοδα που το ίδιο έχει από ασφαλιστικές εισφορές κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα (ανά τρίμηνο σ τα επικουρικά ταμεία, ανά έτος στα ταμεία πρόνοιας), έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα μηδενικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό του.

* Κάθε ταμείο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα καταβάλλει συντάξεις και εφάπαξ ανάλογα με τα έσοδα που το ίδιο έχει. *

Από πού φαίνεται στο νέο Μνημόνιο ότι εισάγεται μία τέτοια «ρήτρα» και στα ταμεία κύριας ασφάλισης; Από τρία σημεία. Στις αναφορές για «στενότερη σύνδεση εισφορών – παροχών», την «κατάργηση όλων των εξαι­ρέσεων κρατικής χρηματοδότησης σε ταμεία κύριας ασφάλισης» και στο «πάγωμα των εγγυημένων παρο­χών» για κατώτατες συντάξεις.

Πιο αναλυτικά, στο νέο Μνημόνιο αναφέρεται πως πρέ­πει να υπάρξει:

«Στενότερη σύνδεση εισφορών – παροχών»

Μέχρι τώρα είναι οι δαπάνες που καθορίζουν τα απαιτούμενα έσοδα των ταμείων κύριας ασφάλισης. Δηλαδή, όποτε σημειώνονται αυξημένες δαπάνες για συντάξεις (π.χ. λόγω του κύματος συνταξιοδοτήσεων) ή δεν εισπράττονται οι αναμενόμενες ασφαλιστικές εισφορές, έρχεται το κράτος, το Ασφαλιστικό Κεφά­λαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) ή ο «εσωτερικός δανεισμός» μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων και κλείνει τις «τρύπες» που υπάρχουν προκειμένου να καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις.

Οι παραπάνω πρακτικές έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ και το ΕΤΕΑ. Αυτό θα αλλάξει, σύμφωνα με το Μνημόνιο, και το ύψος των παροχών θα εξαρτάται από το ύψος των εισφορών και όχι το αντίστροφο, όπως γίνεται μέχρι και σήμερα.

Για παράδειγμα το Ταμείο Ασφάλισης Νομικών, το οποίο υπάγεται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Επαγ­γελματιών, προσέφυγε τελευταία στο ΑΚΑΓΕ για 20 εκατ. ευρώ προκειμένου να καταβάλλει τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015.

«Κατάργηση εντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων»

Αυτό σημαίνει πως η κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα φτάσει στο 20-25% όπως είναι και στο ΙΚΑ και το υπόλοιπο ποσοστό θα προέλθει μέ­χρι το 2018 από τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτές, οι εισφορές ειδικά στον ΟΓΑ αναμένεται ακόμα και να τρι­πλασιαστούν.

Μέχρι σήμερα, το κράτος συνεισφέρει το 43% των εσό­δων του ΟΑΕΕ, το 85% του ΟΓΑ και το 90% του ΝΑΤ. Αντί­θετα στον ΕΟΠΥΥ και στον ΟΑΕΔ, η κρατική χρηματοδό­τηση ανέρχεται στο 20-25% των εσόδων τους. Εξάλλου στα άλλα δύο μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία του ιδιωτι­κού τομέα, το ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι) και το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (εργαζόμενοι στον τύπο), η κρατική χρη­ματοδότηση είναι μηδενική.

Η εξίσωση του ποσοστού της κρατικής χρηματοδότη­σης στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ και στο ΝΑΤ με εκείνο του ΙΚΑ (20-25%) θα φέρει μία συνολική μείωση 3,7 δισ. ευρώ των εσόδων των παραπάνω ταμείων από το κράτος και μία πίεση για αντίστοιχη αύξηση στις εισφορές οικονο­μικά ενεργών ασφαλισμένων ή για αντίστοιχη μείωση στις συντάξεις των οικονομικά ανενεργών ασφαλισμέ­νων.

Με τον τρόπο αυτό, τα ταμεία κύριας ασφάλισης θα βρεθούν πιο κοντά στον τρόπο χρηματοδότησης των ταμείων επικουρικής ασφάλισης αλλά και των αυ­τοχρηματοδοτούμενων ταμείων κύριας ασφάλισης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ) μιας και το 100% της χρηματοδότη­σης των τελευταίων προέρχεται από «ίδιους πόρους», δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές.

«Πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών μέχρι το 2021»

Με το «πλαφόν» αυτό που προβλέπει το Μνημόνιο, δι­ασφαλίζεται με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι οι δαπάνες για συντάξεις δεν θα ξεπεράσουν το επίπεδο των 31,5 δισ. ευρώ τα επόμενα έξι χρόνια, ανεξάρτητα μάλιστα από το ύψος των εισφορών τις οποίες θα εισπράξουν.

Με άλλα λόγια, η παραπάνω μνημονιακή διάταξη πάει ένα βήμα παραπέρα από τη ρήτρα μηδενικού ελλείμμα­τος που ισχύει στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, η οποία προβλέπει την εναρμόνιση των δα­πανών με τις εισφορές. Με το «πάγωμα» των δαπανών για κατώτατες συντάξεις μέχρι το 2021 αποκλείεται οποιαδήποτε αύξησή τους, ακόμα και αν η αύξηση των εσόδων από εισφορές είναι τέτοια που να την δικαιο­λογεί.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι