Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

6 − 2 =

nine + nine =

Μ. Λορέντζος: Δυναμική συμμετοχή της ελληνικής αγοράς στην ασφάλιση H&M Ελληνόκτητων στόλων

Την αγορά Hull & Machinery στην Ελλάδα σκιαγραφεί ο Μάνος Λορέντζος, Πρόεδρος της Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers Associates.

Ο κ. Λορέντζος αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και τις παραμέτρους που παίζουν ρόλο στην τιμολόγηση του κινδύνου.
Τι καλύπτει η ασφάλιση Hull and Machinery και ποιοι είναι οι παράγοντες τιμολόγησης του κινδύνου;

Η ασφάλιση κινδύνων Hull & Machinery (H&M) παρέχει στον πλοιοκτήτη, διαχειριστή ή ναυλωτή ενός εμπορικού πλοίου ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί ένα πλοίο στο κύτος (Hull) ή στις μηχανές του (Machinery) (Μερική Αβαρία), για την Ολική Απώλεια αυτού (Πραγματική ή Τεκμαρτή), καθώς και για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων η οποία προέρχεται από σύγκρουση με άλλο πλοίο ή πλωτό μέσο. Στην ασφάλιση Hull & Machinery χρησιμοποιούνται συνήθως οι διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 Cl. 280. Οι κυριότεροι καλυπτόμενοι κίνδυνοι σύμφωνα με τις ρήτρες αυτές είναι κίνδυνοι θαλάσσιων, ποτάμιων, λιμναίων ή άλλων πλεύσιμων υδάτων, πυρ- καγιά, έκρηξη, εκβολή, πρόσκρουση, σύγκρουση, σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνός, ατυχήματα κατά τη φορτοεκφόρτωση φορτίου ή καυσίμων, θραύση αξόνων, έκρηξη λεβήτων, αμέλεια πληρώματος, αμέλεια επισκευαστών ή ναυλωτών (εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι), γενική αβαρία (General Average) και ναυαγιαιρεσία/διάσωση (Salvage), καθώς και έξοδα που σχετίζονται με τυχόν προσπάθειες αποφυγής ή περιορισμού ενδεχόμενης ζημιάς.

Για την τιμολόγηση του κινδύνου ο ασφαλιστής στηρίζεται στα παρεχόμενα από τον ασφαλισμένο – μέσω του μεσίτη – ουσιώδη στοιχεία, τα οποία οφείλουν να είναι αληθή, ακριβή και επαρκή προκειμένου να μπορέσει ο ασφαλιστής να εκτιμήσει τον κίνδυνο, να τον τιμολογήσει και να προτείνει όρους ασφάλισης. Για το λόγο αυτόν, η θαλάσσια ασφάλιση υπόκειται σε κάθε περίπτωση στην αρχή της Υπέρτατης Καλής Πίστης (Utmost Good Faith). Οι κυριότεροι παράγοντες τιμολόγησης του κινδύνου είναι τα χαρακτηριστικά του πλοίου (τύπος πλοίου, έτος κατασκευής, μέγεθος/χωρητικότητα, σημαία, νηογνώμονας, κατασκευαστής πλοίου/μηχανών) αλλά και γενικά στοιχεία όπως το ιστορικό ζημιών της διαχειρίστριας ή πλοιοκτήτριας εταιρείας, τα γεωγραφικά όρια πλόων, ελλείψεις ή ατέλειες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου των αρχών σε κάποιο λιμάνι και/ή σχετική απαγόρευση απόπλου κ.λπ.

* Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ασφάλιση Hull & Machinery στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια αρκετά δυναμική συμμετοχή στην ασφάλιση Ελληνόκτητων στόλων*

Είναι ανταγωνιστική η ελληνική αγορά στα συμβόλαια H&M;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά που δραστηριοποιείτο στην ασφάλιση εμπορικών πλοίων υπήρξε γενικά αρκετά περιορισμένη στο παρελθόν, με έναν ελάχιστο αριθμό εταιρειών να ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένους ηγέτες (leaders) του εξωτερικού, συμμετέχοντας με μικρά ποσοστά (follow lines) στην ασφάλιση στόλων για κινδύνους Hull & Machinery. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται σχετική ανάπτυξη του τομέα αυτού στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες –κυρίως θυγατρικές διεθνών ομίλων– ξεκίνησαν να ασχολούνται με το εξειδικευμένο αυτό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της δυνατότητας τοποθέτησης τέτοιων κινδύνων σε εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ασφάλιση Hull & Machinery στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια αρκετά δυναμική συμμετοχή στην ασφάλιση Ελληνόκτητων στόλων και είναι προσαρμοσμένες στο γενικότερο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς ναυτασφαλιστικής αγοράς.

Τι ασφαλίζουν τα P&I Clubs και πόσο επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά;

Η ασφάλιση P&I (Protection & Indemnity) έχει αναπτυχθεί από τον 18ο αιώνα και ξεκίνησε από την ανάγκη αντιμετώπισης των υποχρεώσεων/ευθυνών των πλοιοκτητών έναντι τρίτων. Τα P&I Clubs είναι αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί (mutual associations) με μέλη τους ίδιους τους πλοιοκτήτες, αποτελούν δηλαδή ενώσεις πλοιοκτητών με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των πλοίων τους, και επομένως στην περίπτωση αυτή υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι είναι και ασφαλιστές.
Οι βασικοί
καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι:
1. Aστική ευθύνη έναντι του πληρώματος του πλοίου
2. Aστική ευθύνη έναντι τρίτων
εκτός των μελών του πληρώματος
3. Aστική ευθύνη από ρύπανση
4. Aστική ευθύνη φορτίου
5. Aστική ευθύνη για πρόκληση ζημιάς λόγω σύγκρουσης με άλλο πλοίο
6. Aστική ευθύνη για πρόκληση ζημιάς λόγω πρόσκρουσης με σταθερά ή/και πλωτά αντικείμενα
7. Aπομάκρυνση ναυαγίου
Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα παροχής κάλυψης Νομικής Προστασίας (FD&D – Freight,Demurrage & Defence).

Ποιο είναι το μέγεθος  της ελληνικής αγοράς ναυτασφαλίσεων; Μπορούν οι ναυτασφαλίσεις να αναπτυχθούν περαιτέρω; Τι λειτουργεί ως τροχοπέδη στην εξέλιξη αυτή;

Το μέγεθος της ελληνικής ναυτασφαλιστικής αγοράς είναι προς το παρόν πολύ μικρό, της τάξης του 1% περίπου, σε βάση συνολικών ασφαλίστρων. Η αγορά σίγουρα θα μπορούσε να ανα- πτυχθεί περαιτέρω, καθώς υπάρχει στην ελληνική αγορά το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που χρειάζεται. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς είναι πολύ ανταγωνιστικές, γεγονός που δυσκολεύει την ανάπτυξη ενός κρίσιμου μεγέθους χαρτοφυλακίου που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ 'ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 1 Ψήφος