Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

14 + 12 =

nineteen − fourteen =

Πώς θα περιγράφατε τις τωρινές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή ο κλάδος της Αντασφάλισης;

Αυτήν τη στιγμή παρατηρούμε έναν αδιάκοπο ανταγωνισμό. Από τη μια μεριά, δεδομένης της καλής κεφαλαιοποίησής τους,   οι Ασφαλιστικές Εταιρείες παραχωρούν μικρότερο ρίσκο στις Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι αντασφαλιστές είναι σε θέση να παρέχουν άφθονες δυνατότητες, καθώς η κεφαλαιακή τους βάση έχει επίσης συνεχίσει να βελτιώνεται χάρη στα καλά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν το 2013. Συνεπώς υπάρχει μια πλεονάζουσα δυνατότητα από τη μεριά της προσφοράς. Τέλος, οι τιτλοποιήσεις ασφαλιστικών κινδύνων (ILS) συνεχώς προτιμώνται από θεσμικούς επενδυτές όπως συνταξιοδοτικά ταμεία (pension funds) που αναζητούν ένα εύλογο κέρδος. Αυτό το κεφάλαιο κυρίως διοχετεύεται σε μη-αναλογικές συμβάσεις καταστροφών, όπως κάλυψη απωλειών από τυφώνες στις Η.Π.Α., ενώ οι αντασφαλιστές που προηγουμένως ήταν επικεντρωμένοι σε αυτό τον τομέα επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν σε άλλους τομείς. Επομένως οι τιμές, οι όροι και οι προϋποθέσεις για αντασφαλιστική κάλυψη σε μη-αναλογικές συμβάσεις καταστροφών βρίσκονται υπό πίεση. Το χαρτοφυλάκιο της Munich Re δεν έχει επηρεαστεί τόσο έντονα από αυτή την εξέλιξη, καθώς επιλέγει κυρίως αναλογικές συμβάσεις. Επιπλέον, ως καλά διαφοροποιημένος αντασφαλιστής με εκτεταμένη τεχνογνωσία, μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις, σε αντίθεση με τους περισσότερους παρόχους.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με τη ζήτηση αντασφάλισης στην Ελλάδα; Σε ποιους τομείς επιχειρήσεων πιστεύετε πως θα αυξηθεί αυτή η ζήτηση;

Η πολυσυζητημένη εισαγωγή του Solvency II στις Eυρωπαϊκές Ασφαλιστικές Αγορές το 2016, θα αναγκάσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαχειριστούν οικονομικά το διαθέσιμο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου τους. Η αντασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό υποκατάστατο των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον κυρίως για αναλογική αντασφάλιση μεριδίου ποσόστωσης στον τομέα των αυτοκινήτων. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι συνήθως κυρίαρχες στα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών εταιρειών, συνεισφέροντας το 50%-80% του συνολικού όγκου ασφαλίστρων. Συνεπώς, ο πιο προφανής τρόπος για την απελευθέρωση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου είναι οι εκχωρήσεις σχετικών αντασφαλίσεων. Εκτός από αντασφαλίσεις σχετικές με το Solvency, υπάρχει επίσης χώρος για αύξηση της παραδοσιακής αντασφάλισης. Η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από σεισμούς: Με την αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης, η ζήτηση για την κάλυψη από σεισμούς και, συνεπώς, η ζήτηση για μεγαλύτερη ασφαλιστική ικανότητα θα αυξηθούν. Η Munich Re είναι ήδη μεταξύ των κορυφαίων παροχών και είναι έτοιμη να επεκτείνει περαιτέρω την δέσμευσή της στην αγορά, φυσικά σε τιμές αντίστοιχες του ρίσκου. Τέλος, δεν πρέπει να αγνοήσουμε και άλλους τομείς, όπως ευθύνη τρίτων, τα θαλάσσια σκάφη, τα εμπορεύματα και φυσικά τον τομέα της υγείας. Με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σύντομα, συνεπώς και την ανάκαμψη της αντασφάλισης, θα αυξηθεί ξανά και η ζήτηση.

Manfred Brandmaier, Munich Re

Manfred Brandmaier
FLMI, Client Manager Munich Re, Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, Μολδαβία, Ρουμανία

H Munich Re έχει ιστορία στην αντασφάλιση Κινδύνων κατά Ζημιών στην Ελλάδα. Στους Κλάδους Ζωής & Υγείας;

Η Munich Re έχει ήδη πολύχρονη παρουσία στην αντασφάλιση προσωπικών κινδύνων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου υγείας. Σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες μας. Εκτός από την παροχή αντασφάλισης, βοηθάμε τους συνεργάτες μας στην ανάπτυξη προϊόντων και την τιμολόγηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Οι αντασφαλιστικές μας συμβάσεις υγείας στην Ελλάδα λειτουργούν όχι μόνο ως αντασφάλιση αλλά και ως πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών σχετικές με αποζημιώσεις και την ανταπόκριση σε νέες τάσεις. Συλλέγουμε και αναλύουμε διεξοδικά στατιστικά στοιχεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για περισσότερα από 20 χρόνια και τα χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τους Έλληνες πελάτες μας να δομήσουν τις στρατηγικές προϊόντων τους.

Πείτε μας τα συμπεράσματά σας από την εκδήλωση «Η διαχείριση ζημιών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 Μαΐου, 2014.

Η εκδήλωση που οργάνωσε η Munich Re, μαζί με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για εμάς. Λάβαμε τον διπλάσιο από τον αναμενόμενο αριθμό εγγραφών. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την προθυμία του ασφαλιστικού κλάδου να θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες για τη διοικητική διαχείριση των αποζημιώσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί. Ο κλάδος έδειξε τις ικανότητές του μετά από το σεισμό του 1999 και τον πρόσφατο σεισμό στην Κεφαλονιά. Παρ’ όλα αυτά είναι απαραίτητο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις διαδικασίες τους ώστε να διαχειρίζονται τις αιτήσεις αποζημιώσεων όσο το δυνατό συντομότερα.

Πιστεύετε πως οι ελληνικές ρυθμιστικές αρχές θα λάβουν μέτρα σχετικά με το νόμο που θα αναγκάζει τους Έλληνες να ασφαλίζουν τις περιουσίες τους έναντι φυσικών καταστροφών;

Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση και δεν είμαι σε θέση να εκφράσω προσδοκίες. Θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης και της τοπικής Εποπτικής Αρχής. Σε κάποιες γειτονικές χώρες οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει νόμους για την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης ιδιωτικών κατοικιών έναντι σεισμών, και σε ορισμένες περιπτώσεις έναντι και άλλων φυσικών καταστροφών. Φυσικά, αυτό θα είναι μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιώτες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Από την άλλη όμως, τα ασφάλιστρα αυτά θα είναι αμελητέα σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να υποστεί κανείς από μια φυσική καταστροφή.

* Η Munich Re είναι ένας αφοσιωμένος εταίρος στην Ελληνική Ασφαλιστική Βιομηχανία *

Ποια είναι η πρόβλεψή σας σχετικά με το συνολικό όγκο αντασφαλίσεων στην ελληνική αγορά; Είναι ευρέως γνωστό πως οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την τάση να αυξάνουν την ιδία κάλυψη και να μειώνουν το ποσοστό αντασφάλισης. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Από τη μια ο συνολικός όγκος αντασφάλισης μπορεί να αυξηθεί λόγω επιπλέον αγορών αντασφαλίσεων, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής του Solvency II και τη χρήση αντασφαλιστικής ικανότητας ως υποκατάστατο κεφαλαίου. Απ’ την άλλη οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την τάση να αυξάνουν την ιδία κράτησή τους κατά περιόδους. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ένα πιο ώριμο χαρτοφυλάκιο κινδύνων, από περισσότερα διαθέσιμα αποθεματικά ή από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Φυσικά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, η ζήτηση για ασφάλιση, και ως αποτέλεσμα η αντασφαλιστική ζήτηση, μειώνεται. Αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προσωρινό μειονέκτημα μόνο. Καθώς έχουμε πίστη στον Ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο και στη δυνατότητά του να ανακτήσει τη δύναμή του και να μεγαλώσει, πιστεύουμε πως οι πελάτες μας θα προτιμήσουν αυξημένα όρια και πάλι, ειδικά όταν πρόκειται για αντασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.

Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για τη συμμετοχή της Munich Re στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά;

Η Munich Re είναι ένας αφοσιωμένος εταίρος στην Ελληνική Ασφαλιστική Βιομηχανία, με συνεργασίες που μετράνε ήδη αρκετές δεκαετίες. Προσφέρουμε λύσεις αντασφάλισης στους κλάδους Ζημιών, Ζωής και Υγείας, μέσω των  προσαρμοσμένων στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά συμβάσεων, καθώς και μέσω προαιρετικών υπηρεσιών μας. Αξίζει επίσης αναφοράς, η πείρα μας στις συναλλαγές που σχετίζονται με την αποδέσμευση κεφαλαίων και τυχόν θέματα που σχετίζονται με το Solvency II. Εκτός από συναλλαγές που σχετίζονται με αντασφάλιση, έχουμε τις γνώσεις να υποστηρίξουμε την αγορά με προσαρμοσμένα μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις για διάλογο. Η πρόσφατη εκδήλωσή μας για τη διαχείριση των αποζημιώσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών είναι ένα παράδειγμα αυτών των δραστηριοτήτων μας. Μέσα από τις στενές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μας είμαστε σε θέση να πετύχουμε το στόχο μας, να είμαστε δηλαδή ένας στρατηγικός εταίρος στις εταιρείες που μας εμπιστεύονται αλλά και στην αγορά στο σύνολό της.