Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

15 − fourteen =

5 × 1 =

Σύμφωνα με την Direction Business Reports, η εξέταση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 130 μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών (82 εμπορικών και 48 παραγωγικών) βεβαιώνει μια μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών κατά 4% για το 2013 σε σχέση με το 2012.

Συγκεκριμένα το 2013, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5, 3 δισ. ευρώ έναντι 5, 5 δισ. ευρώ το 2012. Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις  καταγράφουν συνεχή πτωτική πορεία τα τελευταία 5 έτη, έχοντας μειωθεί κατά 28% από τα επίπεδα του 2009 και κατά 18% από τα επίπεδα τ ου 2010. Η πτώση στις πωλήσεις το 2013 παρέσυρε παράλληλα προς τα κάτω και τα συνολικά μεικτά κέρδη, καθώς  παρατηρείται μείωση της τάξεως του 7,37% σε σχέση με το 2012. Για  το 2013, από το σύνολο των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, 61 παρουσίασαν βελτίωση (46,92%), ενώ 68 (52,31%) εμφάνισαν επι δείνωση των πωλήσεών τους σε σύγκριση με το 2012 και καταγράφηκε και 1 εταιρεία (0,77%) με ζημιογόνα υπερδωδεκάμηνη χρήση.

pills (1)

Επίσης, ο αριθμός συγκέντρωσης της συνολικής αγοράς των φαρμακευτικών για το 2013 είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 64% και πραγματοποιούν πωλήσεις 3, 36 δισ. ευρώ για το 2013. Παρ’ όλα αυτά, και για τις συγκεκριμένες εταιρείες, το επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς εμφανίζουν μείωση των πωλήσεών τους κατά 5% σε σχέση με το 2012. Μόλις έξι από τις είκοσι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου παρουσιάζουν βελτίωση του κύκλου εργασιών τους, ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζουν σημαντική πτώση. Οι 130 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρων 276,4 εκατ. ευρώ για το 2013, αυξημένα κατά 4, 83% μετά τη χρονιά ανάκαμψης που ήταν το 2012. Αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά την κερδοφορία, ότι μετά τη σημαντική επιβάρυνση από το PSI οι εταιρείες σταδιακά απομείωσαν τις προβλέψεις και έτσι δεν επιβαρύνεται η χρηματοοικονομική εικόνα.

Για το 2013, από το σύνολο των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, 106 παρουσίασαν κέρδη προ φόρων (81, 54%), ενώ 24 (18,46%) εμφάνισαν ζημιές προ φόρων. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ομαδοποιημένου ισολογισμού των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, προκύπτει σημαντική μείωση του γενικού συνολικού ενεργητικού το 2013 σε σ χέση με το 2012, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δραστική μείωση του συνόλου κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 10,38% το 2013 σε σχέση με το 2012 (το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2013 ανήλθε στα 4,2 δισ. ευρώ και για το 2012 στα 4,7 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2013 ανήλθε στα 5,34 δισ. ευρώ από 5,84 δισ. ευρώ το 2012, μειωμένο κατά 8,65%. Το σύνολο υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 16,26% σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (-17,83% σε σχέση με το 2012) προς τους προμηθευτές και δανειστές των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η μερική εξόφληση των χρεών του Δημοσίου εκτόνωσε την κατάσταση, δίνοντας τη δυνατότητα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να καλύψουν με τη σειρά τους μέρος των υποχρεώσεών τους. Συγκεκριμένα, το σύνολο υποχρεώσεων ανήλθε το 2013 στα 3,48 δισ. ευρώ έναντι 4,15 δισ. ευρώ το 2012. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να αυξήσουν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 10% σε σχέση με το 2012 (το 2013 το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 1,86 δισ. ευρώ έναντι 1,69 δισ. ευρώ το 2012). Τα παραπάνω είχαν σα συνέπεια η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια να μειωθεί το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 24%, και να διαμορφωθεί στο 1,87. Το περι θώρι ο μει κτού κέρδους δι αμορφώθηκε σ το 32,80% (-3,50% σε σχέση με το 2012) και οι επιχειρήσεις εργάστηκαν το 2013 με περιθώριο καθαρού κέρδους 5,22%.

* Έρευνα της Direction