Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Μόνο το 2% των Ελλήνων έχουν Ιδιωτική Σύνταξη

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,pinterest,google,print,mail" counters=1 style="icon" template="jumbo-retina" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="115" point_type="simple"]

Για τους λόγους που έχουν λειτουργήσει αρνητικά στην ανάπτυξη των ΤΕΑ στην Ελλάδα και αποτρεπτικά στον προσανατολισμό των πολιτών στην ιδιωτική σύνταξη μίλησε στο ΑΜ ο κ. Αποστόλου. Όπως αναφέρει απαιτείται χρηματοοικονομική εκπαίδευση και γνώση, καθώς και αλλαγή νοοτροπίας τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και αποταμίευσης.

Γιατί όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν τόλμησαν να επενδύσουν στην πολιτική των επαγγελματικών ταμείων στηρίζοντας το όλο εγχείρημα σε φοροτεχνικά κίνητρα και την τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών;

Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που τον συγκροτούν αποτελείται από ένα σύστημα παροχής συντάξεων από κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς συνδυάζοντας το αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και επιτρέποντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά οποιασδήποτε μορφής κινδύνων. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, και λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα αποσκοπώντας στην παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, σε προαιρετική ή υποχρεωτική βάση (πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση). Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης βασίζεται σε πρωτοβουλίες που έχουν λάβει χώρα την τελευταία 15ετία, με σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα των ΤΕΑ να επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας έτσι στη χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Επιπλέον, η ολοκληρωμένη νομοθεσία διασφαλίζει την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων από την ανεπαρκή διαχείριση ή την κακοδιαχείριση, τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των κινδύνων και τον εφοδιασμό της εποπτικής αρχής με τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική εποπτεία επί της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.

Αποτελώντας τον κύριο φορέα ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης συμμετέχει στην προσπάθεια τροποποίησης της όλης αρχιτεκτονικής του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο καλείται να: απορροφήσει την αιμορραγία του συνταξιοδοτικού ελλείμματος («αφανές» χρέος ισοδυναμεί με πολλαπλάσιο του ΑΕΠ), να αντιμετωπίσει το μελλοντικό δημογραφικό πρόβλημα της χώρας καθώς και της επιμήκυνσης του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού σημεία τα οποία όντως αποτελούν ωρολογιακή βόμβα για το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς ο απολογισμός λειτουργίας τους μέχρι σήμερα έχει αρνητικό πρόσημο και δεν είναι το φορολογικό κίνητρο ή η έλλειψη τεχνογνωσίας που δεν έχει συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των ΤΕΑ. Οι οποιεσδήποτε προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να αποβλέπουν σε ορθολογισμό και παρεμβάσεις μακροχρόνιας διάρκειας και πλήρους σχεδιασμού με στόχο τα ήδη διαμορφωμένα και υιοθετημένα μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν δοκιμασμένα και αποτελεσματικά στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα: ενσωμάτωση μεικτού συστήματος αναδιανεμητικού και κεφαλοποιητικού χαρακτήρα, πολιτική ενίσχυσης του θεσμού της συμπληρωματικής ασφάλισης καθώς και ενίσχυση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και στην ιδιωτική ασφάλιση με παροχή φορολογικών και λοιπών κινήτρων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η όποια πoλιτική κοινωνικής ασφάλισης θα παραμένει σε «φαύλο κύκλο» δημιουργώντας συνεχώς «βαρίδια», παρά λύσεις με μακροχρόνια αποτελέσματα.

Πιστεύετε ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον ιδιωτικό τομέα για τη σύνταξή τους; Αν ναι, γιατί δεδομένων των συνθηκών στην κοινωνική ασφάλιση δεν έχουν στραφεί στις ασφαλιστικές εταιρείες για να συνάψουν ατομικά συμβόλαια;

Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου προς την Εταιρεία αλλά αποτέλεσμα της κατάλληλης πληροφόρησης. Όλες οι μελέτες που έχουν διεκπεραιωθεί κάνουν εμφανές το θέμα της άγνοιας που διακατέχει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν όταν συνταξιοδοτηθούν. Πρόσφατα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι πλέον των 8 ασφαλισμένων στους 10 δεν γνωρίζει αν οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης τους ικανοποιούν.

Η ανάγκη πληροφόρησης λοιπόν καθίσταται επιτακτική καθώς πλέον τα ¾ των πολιτών δεν καλύπτεται με ιδιωτική ασφάλιση και εξ αυτών μόλις το 2% είναι καλυμμένο με σύνταξη. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, απαιτείται χρηματοοικονομική εκπαίδευση και γνώση, αλλαγή νοοτροπίας τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και αποταμίευσης. Άτομα που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση αλλά κυρίως η νέα γενιά να προετοιμαστούν και να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις (οικονομικές, ασφαλιστικές) και ανάγκες που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται για κρίσιμο ζήτημα «συνταξιοδοτικού αλφαβητισμού» σε μια περίοδο που η κρίση επιτείνει το πρόβλημα.

Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για να ξεκινήσει η αποταμίευση; Σε ποιο ηλικιακό κοινό και ποια οικονομική τάξη στοχεύετε ως εταιρεία;

Είναι βασικό για τον ασφαλισμένο να γνωρίζει ότι, όσο νωρίτερα ξεκινήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα τόσο φθηνότερο θα είναι το προϊόν από την άποψη του μέσου ετήσιου κόστους. Είναι ενδεικτικό ότι για κάθε €100 εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης στα 65, το ετήσιο κόστος που προκύπτει για τον ασφαλισμένο που ξεκινάει στα 25 του χρόνια είναι €275, ενώ εάν ξεκινήσει το ίδιο πρόγραμμα στην ηλικία των 35 ετών, το κόστος σχεδόν διπλασιάζεται και φθάνει τα €400. Η Eurolife ERB έχει φροντίσει με τη νέα σειρά συνταξιοδοτικών προγραμμάτων να προσφέρει ευέλικτες λύσεις σε διαφορετικά κοινά με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες. Για παράδειγμα το πρόγραμμα «εξασφαλίζω το μέλλον μου» απευθύνεται στο νεότερο κοινό με μηνιαίες καταβολές που ξεκινούν από 30 ευρώ το μήνα και παρέχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής αυτού του ποσού σε μόλις 10 ευρώ σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας και για όσο διάστημα αποδεδειγμένα διαρκεί αυτή. Επίσης η Eurolife ERB έχει μεριμνήσει μέσω του προγράμματος «Εξασφαλίζω άμεση σύνταξη» να δώσει λύση στους ανθρώπους που έχουν φτάσει στο τέλος του εργασιακού τους βίου και θέλουν μέσω της κατάθεσης ενός εφάπαξ ποσού να λάβουν από τον επόμενο κιόλας μήνα μια ισόβια σύνταξη.

Είναι εφικτό στην πράξη ένας εργαζόμενος των 500 ή των 1.000 ευρώ να αποκτήσει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Τα προαναφερθέντα ετήσια κόστη ασφαλίστρων, θεωρείται ότι βρίσκονται στην περιοχή αποδοχής και ανοχής από πλευράς ασφαλισμένου (8% του εισοδήματος) για την έναρξη λειτουργίας ενός ασφαλιστικού προγράμματος συνταξιοδοτικού τύπου. Η ιδιωτική ασφάλιση, που παραδοσιακά ρόλο έχει να περιορίσει την αβεβαιότητα για ένα μελλοντικό και άγνωστο γεγονός, καλείται να δώσει πειστική απάντηση και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. Η φιλοσοφία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι η δυνατότητα που παρέχουν στον ασφαλισμένο να προσδιορίσει το ύψος της σύνταξης που θα πάρει στη λήξη του συμβολαίου και φυσικά με την προϋπόθεση της διατήρησής του. Αυτός είναι και ο λόγος που η Eurolife ERB πέρα από τις δυνατότητες των κλασικών προγραμμάτων εγγυημένης απόδοσης προσφέρει και το ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής συνδεδεμένο με επενδύσεις «Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον» που δίνει τη δυνατότητα μέσω περιοδικών καταβολών να αποκτήσει πρόσβαση ο ασφαλισμένος στις αγορές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι