Now Reading
NN – METLIFE: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

NN – METLIFE: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  • Η ενοποιηµένη εταιρεία θα έχει µερίδιο 31% στους κλάδους Zωής και Yγείας και 18% στο σύνολο της αγοράς

Mε την εξαγορά της Metlife ο όµιλος της NN δηµιούργησε µία ηγετική εταιρεία ασφαλίσεων ζωής στην Ελλάδα µε µερίδιο 18% στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και 31% στον κλάδο Ζωής και Υγείας. Η εταιρεία έχει επίσης ηγετική θέση στα οµαδικά συµβόλαια υγείας αλλά και τα επενδυτικά προγράµµατα.

Η συµφωνία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2021 µαζί µε τη συναλλαγή για την Πολωνία, µε το τίµηµα και για τις δύο εταιρείες να ανέρχεται σε 584 εκατ. ευρώ. Σε αυτή συµπεριελήφθη και το δίκτυο που είχε η Metlife µε 400 ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, προσθέτοντας έτσι πάνω από 50% δυναµικό στο υφιστάµενο δίκτυό της ΝΝ.

Ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου ΝΝ, David Knibbe, µιλώντας για τη συµφωνία είπε ότι «οι δραστηριότητες της MetLife ταιριάζουν µε τις δικές µας, ενώ διαθέτουµε συµβατή κουλτούρα και επιχειρηµατικό µοντέλο, που επιτρέπουν οµαλή ενοποίηση. Συνδυάζοντας τα δυνατά σηµεία και των δύο εταιρειών, θα συνεχίσουµε να επικεντρωνόµαστε τόσο στους νέους, όσο και στους υπάρχοντες πελάτες µας. Βασική µας στόχευση είναι η οργανική ανάπτυξη, ωστόσο αξιολογούµε τακτικά το χαρτοφυλάκιο µας µε στόχο την ενίσχυση της θέσης µας στην αγορά.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εξαγορά των επιχειρήσεων της MetLife στην Πολωνία και την Ελλάδα, θα ενισχύσει τη θέση µας στη ζωή και τις συντάξεις στην Πολωνία και θα δηµιουργήσει την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του ο CEO International Insurance του ΝΝ Group, Fabian Rupprecht, δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «η εξαγορά σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό βήµα για τον Όµιλο NN και την παρουσία µας στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση της απόκτησης των δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα θα µεγαλώσει το µέγεθός µας, δηµιουργώντας την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα. Θα µας δώσει τη δυνατότητα να εµπλουτίσουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουµε, να ενισχύσουµε τα δίκτυα διανοµής µας και να ανταποκρινόµαστε καλύτερα στις ασφαλιστικές ανάγκες των Ελλήνων. Προσβλέπουµε σε µια οµαλή ενοποίηση, καθώς συνεχίζουµε να εξυπηρετούµε τους πελάτες µας».

Σε διοικητικό επίπεδο τα ηνία στην ενοποιηµένη εταιρεία ανέλαβε η Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της NN Hellas, Μαριάννα Πολιτοπούλου, η οποία δήλωσε σχετικά ότι η εξέλιξη αυτή «είναι ορόσηµο στην ιστορία της NN στην Ελλάδα. Προχωράµε στη συνένωση των δύο εταιρειών, εφαρµόζοντας στρατηγική µε επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό τις αξίες µας. Παραµένουµε όλοι µαζί δίπλα στους συνανθρώπους µας για να φροντίζουν όσα έχουν πραγµατικά σηµασία για εκείνους»

See Also

Η συµφωνία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2021 και η Επιτροπή Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεµάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ ενέκρινε την εξαγορά στις 17 Ιανουαρίου 2022. Μαζί µε την παραγωγή και του 2,7 εκατ. πελάτες που περνούν στην ΝΝ προστίθενται στη δυναµική της ΝΝ – και από τις δύο εξαγορές – 450 νέοι εργαζόµενοι στον οργανισµό και περίπου 1600 επιπλέον ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές»

Στον όµιλο της ΝΝ το 2021 τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 42% και έφτασαν στα 1,86 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσµατα µειώθηκαν κατά 5%, καθώς οι απαιτήσεις στις αντασφαλιστικές της δραστηριότητες αυξήθηκαν.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top