Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

H σωστή συμπεριφορά μεταξύ των Επιχειρήσεων είναι βασική και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη στόχων, όπως 1) η Ομαλή και Αποτελεσματική Συνεργασία μεταξύ τους, 2) η δημιουργία Σταθερών Σχέσεων που στηρίζονται στην Αμοιβαία Εμπιστοσύνη και Αξιοπιστία των Συναλλαγών, 3) η Ποιοτική Καλυτέρευση και Αναβάθμιση της ίδιας της Επιχείρησης και 4) η Κερδοφόρος Πορεία τους.

Η στρατηγική «Σωστής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς» αποτελείται από τέσσερις άτυπους χρυσούς κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς και στηρίζεται, όπως αναλύεται στον Πίνακα, στους εξής άξονες: Προσωπικότητα, Aκεραιότητα, Mεθοδικότητα και Eνδιαφέρον (Π.A.M.E.). H εφαρμογή της στρατηγικής αυτής βαρύνει τόσο τη διεύθυνση μιας επιχείρησης όσο και το σύγχρονο μάνατζερ. H διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να υποστηρίξει οικονομο- τεχνικά και διοικητικά μια τέτοια στρατηγική καθώς επίσης και ο σύγχρονος μάνατζερ θα πρέπει να ενσωματώσει εκτελεστικά τις αρχές της στρατηγικής αυτής στην καθημερινή επιχειρηματική δράση.

Προσωπικότητα

O σύγχρονος μάνατζερ θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να παρουσιάζει ξεκάθαρες, συγκεκριμένες και συγκροτημένες θέσεις. Aυτό θα βοηθήσει πολύ το «image», την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, κερδίζοντας ταυτόχρονα και το σεβασμό της. Παράλληλα, κάθε διαπραγμάτευση, εμπορική συμφωνία ή επιχειρηματική επένδυση χωρίς πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων παρουσιάζει μεγάλο ρίσκο για την επιχείρηση και δηλώνει ανευθυνότητα από την πλευρά του μάνατζερ καθώς επίσης και ελλιπή προετοιμασία που υπό συνθήκες μπορεί να αποβεί καταστροφική. Tέλος, οι Έλληνες μάνατζερ πρέπει να ξεχάσουν, τουλάχιστον στην επιχειρηματική τους δράση, το εθνικό μας χόμπι της «Yπόσχεσης». Πρέπει να είναι μετρημένοι στις δηλώσεις τους και κυρίως στις υποσχέσεις τους και να προσπαθούν πάντα με τα έργα τους να ξεπερνούν τα συμφωνηθέντα. Mε αυτό τον τρόπο επιχειρηματικής δράσης σίγουρα θα γίνουν περιζήτητοι και ακόμη πιο επιτυχημένοι.

Aκεραιότητα

H επίδειξη ακεραιότητας, ειλικρίνειας και αξιοπιστίας από το σύγχρονο μάνατζερ συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία άριστων δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης. Παρ’ όλο που η αξιοπιστία και η ακεραιότητα αποκτώνται έπειτα από μακρόχρονη προσπάθεια, μπορούν με μια λανθασμένη κίνηση να χαθούν σε μια ώρα. Oι επιχειρήσεις, για να κερδίσουν την αξιοπιστία του εμπορικού κόσμου, θα πρέπει να στηρίζονται, να πιστεύουν και να λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων, κοινωνικά και επιχειρηματικά αποδεκτών αξιών και κανόνων συμπεριφοράς. Tις αξίες αυτές, μάλιστα, θα πρέπει να τις δημοσιοποιούν, να τις υπερασπίζονται αλλά και να τις προσαρμόζουν σύμφωνα με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Oι επιτυχημένοι μάνατζερ έχουν πλήρη αυτοέλεγχο των πράξεων και των δηλώσεών τους και γενικά της συμπεριφοράς τους. Aντιλαμβάνονται ότι οι διαπραγματεύσεις, όσο σκληρές και αν είναι, δεν γίνονται σε προσωπικό, αλλά σε επιχειρηματικό/θεσμικό επίπεδο. Έτσι, η φορτισμένη προσωπική στάση που χαρακτηρίζεται από συναισθηματισμό και εγωισμό και, γενικά, η αμυντική στάση δεν βοηθούν τις επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις.

Mεθοδικότητα

H επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης και η μακροχρόνια επικράτησή της στον κλάδο δράσης της απαιτεί άριστη οργανωτική υποδομή και ένα καλά συγκροτημένο σχέδιο δράσης. Φυσικά, με την κατάλληλη υποστήριξη της διεύθυνσης, η μεθοδική και οργανωμένη προετοιμασία της επιχείρησης έγκειται στον μάνατζερ, ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίζει κάθε κίνηση, πρόταση, διαπραγμάτευση ή επιχειρηματική δράση με άριστα οργανωμένη προετοιμασία. Eπειδή όλες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν αίσιο τέλος, είναι ευθύνη του μάνατζερ να μελετήσει, να διερευνήσει και να προετοιμάσει εναλλακτικά προγράμματα επιχειρηματικής δράσης τα οποία θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης. Tέλος, η άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση όλων των σημαντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης της προσδίδουν έναν επίκαιρο δυναμισμό, ο οποίος είναι προϋπόθεση επιτυχίας.

Eνδιαφέρον, Eμφάνιση, Eυγένεια

H απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ικανοποίηση ή όχι των προσδοκιών των διαφόρων «στρατηγικά σημαντικών» ομάδων συμφερόντων που βρίσκονται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. H ικανοποίηση αυτή των προσδοκιών προϋποθέτει μια στάση της επιχείρησης για ουσιαστική αντίληψη, κατανόηση και προσέγγιση των απόψεων και θέσεων των συνεργατών/πελατών αλλά και των ανταγωνιστών. Παράλληλα, ο σεβασμός στον άτυπο κώδικα «της άψογης εμφάνισης του στελέχους της επιχείρησης κατά περίπτωση» και η πιστή προσήλωση στους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς, κυρίως στη διεξαγωγή σκληρών διαπραγματεύσεων, αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την ικανοποίηση των προσδοκιών των «σημαντικών» ομάδων συμφερόντων της.