Now Reading
Personal Life Coaching & εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης στην QPiraeus

Personal Life Coaching & εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης στην QPiraeus

  • Συνέντευξη του Ρωμανού Πουλόπουλου, Διευθυντή Κλάδου Ζωής QPiraeus

Στο συνεργατοκεντρικό μοντέλο που έχει αναπτύξει η QPiraeus στον κλάδο Ζωής με βασικό άξονα την εξατομικευμένη εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων του δικτύου της αναφέρεται σε συνέντευξή του στο «am» ο Ρωμανός Πουλόπουλος, Διευθυντής Κλάδου Ζωής. Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ομάδες εργασίας που αποτελούνται από επίλεκτους συνεργάτες με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένους τομείς των ασφαλίσεων ζωής.

Τι μέρος των ασφαλίσεων είναι η Ζωή και η Υγεία στο χαρτοφυλάκιο της QPiraeus;

Οι ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας αποτελούν το 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου της QPiraeus και μέσα στο 2020 αποτελούν περισσότερο από το 33% της συνολικής νέας παραγωγής της Εταιρείας. Στόχος μας μέσα στην επόμενη τριετία είναι το ποσοστό που θα αναλογεί στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας να αγγίζει το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου και η νέα παραγωγή να προέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% μέσα από αυτές.

Αλλάζει ο Covid-19 την επικοινωνία με τον πελάτη και την εκπαίδευση των συνεργατών σας;

Ναι, φυσικά ο Covid-19 έφερε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας γενικότερα στην κοινωνία μας και αναμενόμενα και στον τρόπο επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες μας. Οι συναντήσεις εν μέσω πανδημίας ήταν σε αρκετές περιπτώσεις δύσκολο ακόμα και αδύνατον να γίνουν από κοντά. Σε πολλές περιπτώσεις οι συναντήσεις και η επικοινωνία με τους πελάτες πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεων, με αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και θετικά σχόλια τόσο από τους πελάτες όσο και από τους συνεργάτες. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης όσο και του coaching των συνεργατών μας παραδοσιακές συναντήσεις και σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν επίσης μέσω τηλεδιασκέψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με μεγάλη επιτυχία και θετική ανταπόκριση από τους συνεργάτες μας. Αναμφίβολα η φυσική επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την τεχνολογία, αλλά ως άνθρωποι και ειδικά ως επαγγελματίες ενεργά μέλη της κοινωνίας μας οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις αυτής. Η ορθή χρήση άλλωστε της τεχνολογίας τόσο στο κομμάτι της επαφής μας με τους πελάτες και με τους συνεργάτες μπορεί να εξοικονομήσει σε όλους πολύτιμο χρόνο που όλοι έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας.

Μεταβάλλεται η κουλτούρα του Έλληνα όσον αφορά το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης;

Η κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης έχει κατά τη γνώμη μου αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος των πελατών είναι πλέον πολύ πιο ενημερωμένοι από ότι ήταν παλαιότερα. Αναζητούν λύσεις πιο προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες και το δικό τους οικονομικό προφίλ, βλέπουν τους ασφαλιστικούς πράκτορες περισσότερο ως το ρόλο συμβούλου ο οποίος μέσα από τον επαγγελματισμό και τις γνώσεις του θα μπορέσει να τους καθοδηγήσει να επιλέξουν τις ιδανικές λύσεις για εκείνους. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες κατανοούν περισσότερο πλέον την αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης για την προστασία τόσο των περιουσιακών τους στοιχείων όσο και της προσωπικής και οικογενειακής τους ευημερίας.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα επόμενα χρόνια;

Η QPiraeus και όλα τα στελέχη της έχοντας μακροχρόνια πείρα και βαθιά κουλτούρα στον κλάδο Ζωής, εστιάζει στην άριστη και άμεση εξυπηρέτηση όλων των συνεργατών της, στη διαρκή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση βασιζόμενη στις εκπαιδευτικές ανάγκες, τη γνώση και την εμπειρία του κάθε συνεργάτη μας τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε τεχνικές πωλήσεων δίνοντας έτσι τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις που απαιτούνται από το σύγχρονο ασφαλιστικό πράκτορα.

Θεωρείτε ότι στον κλάδο Ζωής θα διευρυνθούν οι εργασίες; Πώς επενδύετε στην QPiraeus σε αυτό τον Κλάδο και πώς στηρίζετε τους συνεργάτες σας;

Βάσει της εμπειρίας μου, τα τελευταία χρόνια τόσο η αναζήτηση λύσεων από τους συνανθρώπους μας, όσο και η επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης στον κλάδο Ζωής ως το αναγκαίο μέσο για την προστασία τόσο την ατομική όσο και την οικογενειακή είναι και θα συνεχίσει να είναι κατά πολύ αυξανόμενη. Ο κλάδος Ζωής είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και απαιτητικός κλάδος καθώς έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο και τα πολυτιμότερα αγαθά που είναι η ζωή και η υγεία.

Στον κλάδο Ζωής της QPiraeus επενδύουμε στο να παρέχουμε στους συνεργάτες μας υποστήριξη σε τρία επίπεδα τα οποία πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητα να παρέχει ένα γραφείο στους ασφαλιστικούς πράκτορες του μέλλοντος. Τα τρία αυτά επίπεδα είναι υποστήριξη στη διαχείριση, εκπαίδευση, καθοδήγηση και συντονισμός. Πρωταρχικός μας στόχος λοιπόν είναι κάθε συνεργάτης μας να έχει την πλέον άμεση και πλήρη υποστήριξη στον κλάδο Ζωής τόσο στο κομμάτι της πληροφόρησης όσο και της διαχείρισης από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο θέμα που μπορεί να τον απασχολεί. Επενδύουμε πάρα πολύ στη συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών μας, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι πάντα ενήμεροι και πλήρως καταρτισμένοι τεχνικά.

Έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία των πρώτων ειδικών ομάδων εκπαίδευσης μεταξύ των συνεργατών μας, που επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση στον κλάδο Ζωής, προσφέροντας υψηλότερες υπηρεσίες στους πελάτες τους

See Also

Μέσα από την πολυετή πείρα όλων των στελεχών του κλάδου Ζωής ως διοικητικοί αλλά και ως άνθρωποι ανελλιπώς της «πρώτης γραμμής» παρέχουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες να συμμετέχουν σε πρωτοποριακά συστήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, όπως το Personal Life Coaching και εξειδικευμένες ομάδες εργασίας εστιάζοντας σε τεχνικές πωλήσεων, καθοδήγηση, προγραμματισμό και παρακολούθηση με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις του κάθε συνεργάτη. Άλλωστε το όραμα τόσο το προσωπικό όσο και όλων των στελεχών της Εταιρείας μας, είναι ο κλάδος Ζωής της QPiraeus να αποτελεί πρότυπο, όπου κάθε επαγγελματίας που μας έχει επιλέξει να λαμβάνει μία προστιθέμενη αξία μέσα από τη συνεργασία μας, παρέχοντάς του όλα τα εφόδια για την επαγγελματική του εξέλιξη και τη διεύρυνση των εργασιών του στον κλάδο Ζωής.

Τι είναι στην πράξη το Personal Life Coaching και οι εξειδικευμένες ομάδες εργασίας;

Το έργο κάθε σύγχρονου ασφαλιστικού πράκτορα είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο. Άλλωστε είναι εκείνος ο οποίος θα είναι δίπλα στους ανθρώπους που τον έχουν εμπιστευτεί για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών, στις δύσκολες στιγμές. Για αυτόν το λόγο πιστεύω ότι κάθε επαγγελματίας στον κλάδο μας προσφέροντας πραγματικά κοινωνικό έργο πρέπει να απολαμβάνει πρώτα από όλα κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση αλλά και υψηλές αμοιβές. Η κοινωνική, επαγγελματική καταξίωση και οι υψηλές αμοιβές στο χώρο μας απαιτούν γνώση, εξειδίκευση, σωστές διαδικασίες, σωστό προγραμματισμό και χρόνο από το σύγχρονο ασφαλιστικό πράκτορα. Για αυτόν το λόγο στην QPiraeus επενδύουμε χρόνο στους συνεργάτες μας που επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα εκπαίδευσης Personal Life Coaching όπου μέσα από την προσωποποιημένη εκπαίδευση και συντονισμό βασισμένα στο επαγγελματικό προφίλ του ίδιου του συνεργάτη, στις δικές του ανάγκες και στο χρόνο που θέλει ο ίδιος να επενδύσει, του παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, την εκπαίδευση και τον προγραμματισμό της καθημερινότητάς του με σκοπό να διευρύνει τις εργασίες του στον κλάδο Ζωής σε όποιο επίπεδο εκείνος επιθυμεί.

Έχουμε δημιουργήσει επίσης ομάδες εργασίας που αποτελούνται από επίλεκτους συνεργάτες μας με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένους τομείς των ασφαλίσεων Ζωής –όπως τα κεφάλαια κάλυψης, τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα και τις ομαδικές ασφαλίσεις– όπου σε συνεργασία και με επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι συνεργάτες αυτοί μέσα από την εξειδίκευση που αποκτούν δημιουργούν νέες ή διευρύνουν υπάρχοντες αγορές, εκπαιδεύονται και βελτιώνονται σε τεχνικές πωλήσεων upselling και cross selling διευρύνοντας έτσι τις πωλήσεις και το χαρτοφυλάκιό τους στον κλάδο Ζωής και συνεπώς και το εισόδημά τους προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Επενδύοντας δηλαδή χρόνο στους ίδιους τους συνεργάτες μας και με το χρόνο που οι ίδιοι επενδύουν στη βελτίωση και στην ίδια τη δουλειά τους πετυχαίνουμε μεθοδικά τους στόχους μας συνολικά. Δημιουργούμε έτσι τις κατάλληλες υποδομές στον κλάδο Ζωής οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ασφαλιστικού πράκτορα από τη συνεργασία του με την Εταιρεία μας. Σκοπός άλλωστε όλων μας μέσα από κάθε συνεργασία είναι να γινόμαστε καλύτεροι και να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στο δύσκολο ρόλο και έργο που επιτελούμε

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top