Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Πόσο κοστίζουν τα τροχαία ατυχήματα;

*Των Δρ. Μ. Νικολαράκη, Πολυτεχνείο Κρήτης και Κ. Ζοπουνίδη, Καθηγητή Πολυτεχνείο Κρήτης, Ακαδημαϊκού της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών και της Ακαδημίας των Διδακτόρων της Ισπανίας Distinguished Research Professor, Audencia Business School

Τις επιπτώσεις των τροχαίων ανέλυσε το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, χρησιμοποιώντας μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης σε μετρήσιμους δείκτες.

Το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού εξωτερικού κόστους των μεταφορών και μπορεί να μετατραπεί, έστω και προσεγγιστικά, σε χρηματικές αξίες. Οι οικονομικές επιπτώσεις ενός τροχαίου –από την απώλεια σε επίπεδο ανθρωπίνων ζωών έως και τις υλικές ζημιές– είναι μεγάλες και μπορούν να διαπιστωθούν μόνο μετά από ανάλυση των στοιχείων από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες όμως είναι απρόθυμες να δώσουν στατιστικά στοιχεία για επεξεργασία. Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, αναλύοντας για πρώτη φορά ευρύτερα κοινωνικά θέματα, όπως είναι η εγκληματικότητα και τα τροχαία ατυχήματα από το 1999, ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις των τροχαίων, χρησιμοποιώντας μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης σε μετρήσιμους δείκτες των κοινωνικών προβλημάτων, με στόχο να συμβάλλει ώστε οι αρμόδιοι να κατανοήσουν περισσότερο το πρόβλημα και να βρουν πιο εύκολα λύσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η εκτίµηση της αξίας της ζωής αγγίζει τα όρια της ηθικής, γιατί υπάρχει το θεώρημα ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη». Τέτοιες εκτιµήσεις όμως τίθενται καθηµερινά τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στην οικονοµική επιστήµη, η αξία της ζωής αφορά στις επιλογές που τα άτοµα και οι κοινωνίες είναι πρόθυµα να θυσιάσουν, προκειµένου να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Η αξία της ζωής αφορά τις:

 • ατοµικές επιλογές που κάνουν τα άτοµα για την υγεία, την ασφάλειά τους κ.λπ.
 • συλλογικές και κοινωνικές αποφάσεις που λαµβάνουν οι κοινωνίες και αφορούν πληρωμή φόρων ή δημιουργία επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής και κανονισµούς που διαµορφώνουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο λαµβάνονται αποφάσεις. Τα ατυχήματα, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τόσο λόγω των υψηλών ποσοστών θνησιµότητας που έχουν στις παραγωγικές ηλικίες, όσο και για το κόστος αυτών. Συγκεκριµένα, τα οδικά τροχαία ατυχήµατα παγκοσμίως αποτελούν σηµαντική αιτία θανάτου και επιφέρουν τεράστιο οικονοµικό κόστος ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη της Κίνας και της Ρωσίας όπου η οδική ασφάλεια είναι σε βρεφικό στάδιο. Υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εκτίµηση του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων. Το ανθρώπινο κόστος αποτελεί το ουσιαστικότερο συστατικό του κόστους των ατυχηµάτων και καθορίζεται σήµερα µέσω
 • της προσέγγισης «Προθυµία να πληρώσει κανείς» (Willingness to pay, WTP) και
 • της τεχνικής των δηλωµένων προτιµήσεων (Stated preference).

Επειδή δεν ενσωµατώνεται άµεσα στον προϋπολογισµό κατασκευής και λειτουργίας ενός συγκοινωνιακού έργου αλλά µεταφράζεται σε κόστος νοσηλείας, απώλεια εισοδήµατος κ.λπ., µετακυλίεται στους µη υπαίτιους για τη δηµιουργία του και αποτελεί εξωτερικό κόστος. Το κόστος των οδικών ατυχηµάτων αποτελεί συνιστώσα του κοινωνικού µη χρηµατικού κόστους. Διακρίνεται στο τµήµα εκείνο:

 • που µπορεί εύκολα να αποτιµηθεί µε οικονοµικούς όρους, όπως ζηµίες στην περιουσία και οχήµατα, ιατρικές υπηρεσίες, αστυνόµευση, διοικητικές δαπάνες και απώλεια παραγωγικότητας,
 • που αφορά στο ανθρώπινο κόστος και υπολογίζεται δυσκολότερα, δεδοµένου ότι για αυτό δεν υπάρχουν τιµές αγοράς.

Αποφάσεις που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια, απαιτούν µια σαφή αξία που να αποδίδεται στη ζωή, προκειµένου να µπορούν να συγκριθούν προγράµµατα που σχετίζονται µε όρους ασφάλειας, µείωσης των ατυχηµάτων και της θνησιµότητας.

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Η αξία της ζωής τυπικά αναφέρεται στο ποσό των χρηµάτων που το άτοµο είναι πρόθυµο να ανταλλάξει για µια µικρή αλλαγή σε µια πιθανότητα επιβίωσής του. Προκειµένου για τον περιορισµό πιθανών προκαταλήψεων που προέρχονται από συναισθήµατα ή άλλες προσωπικές, χωρικές ή στρατηγικές θεωρήσεις, η αξία της ζωής που χρησιµοποιείται είναι ανώνυµη και για αυτό καλείται «στατιστική». Το ποσό που µια οµάδα ανθρώπων συλλογικά δαπανά για τη διάσωση µιας ζωής από κάποιον κίνδυνο καλείται «αξία της στατιστικής ζωής» (Value of Statistical life, VOSL).

Η Αξία της Στατιστικής Ζωής στην οδική ασφάλεια είναι η αξία της σωτηρίας µιας ζωής σε ένα µεγάλο δείγµα πληθυσµού χρηστών της οδού, δηλαδή η αξία της µείωσης κατά µια µονάδα στην επικινδυνότητα θνησιµότητας. Το να τεθεί µια οικονοµική τιµή σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχηµα απαιτεί την οικονοµική εκτίµηση της στατιστικής ζωής. Ο καθορισµός της αξίας της στατιστικής ζωής επιδιώκεται από τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων εδώ και πενήντα περίπου έτη. Θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο που θα βοηθήσει και θα διαµορφώσει την κοινωνική πολιτική στο χώρο της ασφάλειας και αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο, προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων. Οι εκτιµήσεις της αξίας της στατιστικής ζωής παρέχουν στις κυβερνήσεις ένα σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση των ωφελειών των προσπαθειών µείωσης της επικινδυνότητας θνησιµότητας. Η οικονομική αξία της στατιστικής ζωής θα µπορούσε να εκφραστεί ως το άθροισµα της προθυµίας να πληρώσει κανείς για µεγαλύτερη ασφάλεια, ή εναλλακτικά, ως την προθυµία να αποδεχθεί κανείς µία αποζηµίωση για ένα αυξηµένο επίπεδο επικινδυνότητας.

Η αξία της ζωής τυπικά αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που το άτομο είναι πρόθυμο να ανταλλάξει για μια μικρή αλλαγή σε μια πιθανότητα επιβίωσής του

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Στο ζήτημα του κοινωνικού και οικονομικού κόστους των τροχαίων ατυχημάτων, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί μια πλήρης και ολοκληρωμένη απάντηση, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Αυτό αποδίδεται στην πολυπλοκότητα του θέματος, δηλαδή

 • στο πλήθος των εμπλεκομένων παραγόντων οι οποίοι είναι δύσκολο να αποτιμηθούν,
 • στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή είτε δεν αποτιμάται σε χρήματα, είτε τα κριτήρια αποτίμησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, εξαρτώμενα από ηθικές, πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις, από πολιτικά συστήματα και μορφές κοινωνικής οργάνωσης.

Ο όρος κοινωνικοοικονομικό κόστος (επιπτώσεις) περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών, άμεσων και έμμεσων, τις οποίες υφίσταται μια κοινωνία λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Διακρίνεται σε:

 • Οικονομικές επιπτώσεις για το μέρος που αποτιμάται χρηματικά
 • Κοινωνικές επιπτώσεις για το μη αποτιμημένο χρηματικά μέρος

Οι παράγοντες που συνθέτουν το κοινωνικοοικονομικό κόστος είναι:

Α. Κοινωνικές επιπτώσεις.

 1. Ψυχολογικές επιπτώσεις
 2. Έμμεσες οικονομικές
 3. Δημογραφικές
 4. Απώλεια παραγωγικού και δημιουργικού έργου, κ.λπ.

Β. Οικονομικές επιπτώσεις

1) Απώλειες θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Οι επιπτώσεις της απώλειας της ανθρώπινης ζωής περιλαμβάνουν:

 • Την απώλεια της αξίας της μελλοντικής παραγωγής
 • Την απώλεια επενδυμένου κεφαλαίου για μόρφωση και εκπαίδευση
 • Τις συντάξεις που θα καταβληθούν στους οικείους του παθόντος
 • Τα αστυνομικά και δικαστικά έξοδα
 • Τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλο το φάσμα από τη μεταφορά, μονάδα εντατικής θεραπείας, έως τη νεκροψία
 • Τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις

2) Απώλειες βαρεών τραυματισμών. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, φυσικοθεραπείες, πρόσθετα τραυματισμών
 • Αποζημιώσεις λόγω αναρρωτικής άδειας, ανικανότητας
 • Μειωμένη σύνταξη. Ποσοστά αναπηρίας
 • Επανεκπαίδευση. Επανένταξη
 • Δικαστικά και αστυνομικά έξοδα

3) Απώλειες ελαφρών τραυματισμών, ισχύουν αυτά που αναφέρονται για τους βαρείς τραυματισμούς, με τις διαφοροποιήσεις:

 • Δεν υφίστανται καταβολές μειωμένων συντάξεων λόγω μη ύπαρξης ολικής ή μερικής αναπηρίας
 • Οι δαπάνες επανεκπαίδευσης είναι μηδενικές
 • Τα διοικητικά έξοδα είναι μειωμένα

4) Απώλειες σε κάθε είδος ατυχήματος:

 • Αποκατάσταση υλικών ζημιών ή κόστος αντικατάστασης αυτοκινήτου αν επήλθε ολοκληρωτική καταστροφή
 • Μείωση αξίας μεταπώλησης
 • Απώλεια χρόνου για επισκέψεις και συμπαράσταση στους παθόντες
 • Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, λόγω αποκλεισμού της οδού
 • Ψυχική οδύνη, ψυχολογικό σοκ του οδηγού και των επιβατών από τη σύγκρουση

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια έντονη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν σοβαρές δευτερογενείς συνέπειες, οι οποίες πλήττουν τις οικογένειες που έχασαν ένα δικό τους πρόσωπο σε τροχαίο ατύχημα. Οι συγγενείς των θανόντων και των αναπήρων, ιδιαίτερα οι πρώτου βαθμού οι οποίοι ζουν στο ίδιο περιβάλλον, έχουν εντονότατα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα, και μακροχρόνια επιβαρύνονται με μόνιμες βλάβες της υγείας τους.

Δηλαδή έχουν:

 • διαταραχές στον ύπνο,
 • κεφαλαλγίες,
 • αγωνιώδεις εφιάλτες,
 • αδυναμία οδήγησης,
 • έλλειψη αυτοπεποίθησης,
 • τάσεις αυτοκτονίας,
 • φοβία και κατάθλιψη,
 • διαταραχές στη διατροφή,
 • θυμό, πικρία και μνησικακία στη συμπεριφορά τους.

Ως παρενέργειες αυτών καταγράφηκαν:

 • χρήση ηρεμιστικών χαπιών,
 • χρήση καπνού ή αύξηση της ήδη χρήσης του,
 • χρήση αλκοόλ,
 • χρήση άλλων ουσιών, έως και ναρκωτικών.

Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα διαπιστώθηκε ότι από τους σοβαρά τραυματίες υπάρχουν:

 • προβλήματα σχέσεων με γονείς, οικείους, συντρόφους κ.λπ.,
 • προβλήματα επικοινωνίας με τον κοινωνικό περίγυρο, γείτονες, φίλους κ.λπ.,
 • αποξένωση από κάθε κοινωνική δραστηριότητα,
 • παραμέληση του εαυτού τους και αδιαφορία για ό,τι συμβαίνει γύρω τους,
 • διαπληκτισμοί ακόμη και χωρισμοί ζευγαριών,
 • τα παιδιά αποξενώνονται και απομακρύνονται από το σπίτι, για να μη βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί, αν τραυματίας είναι κάποιος γονέας ή αδελφός, και δεν πηγαίνουν καλά στα μαθήματα,
 • πολλά ζευγάρια αλλάζουν κατοικία και μετακομίζουν κάπου που να μην γνωρίζουν το ιστορικό του τραυματισμού τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται ετησίως με υψηλές δαπάνες για την πληρωμή συντάξεων ή αποζημιώσεων, για νοσηλεία, για αποκατάσταση ζημιών και σωματικών βλαβών, κ.λπ. χωρίς να υπολογίσουμε την απώλεια εργατικού δυναμικού ή την επιπλέον εργασιακή απασχόληση όσων εργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων δηλαδή ιατρικό προσωπικό, νοσοκομεία, τροχονόμοι, δικαστικοί, πραγματογνώμονες, ασφαλιστές κ.λπ. όπως και με άλλα δευτερεύοντα έξοδα π.χ. δικαστικά, οδοιπορικά, κ.λπ. που θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά πραγματικά διπλασιάζουν τον οικονομικό συντελεστή κάθε τροχαίου ατυχήματος. Ποιος μπορεί όμως να αποτιμήσει σε χρήμα τον πόνο και την ψυχική οδύνη των συγγενών των θυμάτων ή την ταλαιπωρία μιας ζωής, εκείνων που έμειναν ανάπηροι και των οικείων τους; Τέτοια περιστατικά έχουμε πολλά μέχρι σήμερα και δυστυχώς φαίνεται να πληθαίνουν.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 3 Ψήφοι