Now Reading
SOFOS Insurance Agency: Στρατηγικής σημασίας τα τεχνολογικά εργαλεία

SOFOS Insurance Agency: Στρατηγικής σημασίας τα τεχνολογικά εργαλεία

  • Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για τον οργανισμό μας
black-flat-screen-computer-monitor-asfalistikomarketing

Η ψηφιοποίηση σήμερα δεν αποτελεί επιλογή αλλά επιτακτική ανάγκη που απορρέει από το προφίλ που έχει ο σύγχρονος καταναλωτής και τις ανάγκες που προκύπτουν στα ασφαλιστικά δίκτυα. Οι μηχανογραφικές λύσεις με σύγχρονα μέσα, αποτελούσαν πάντοτε στρατηγικής σημασίας προτεραιότητες και βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του οργανισμού μας. Κύριο μέλημά μας είναι η ευελιξία και η διευκόλυνση της καθημερινότητας των συνεργατών μας και για το λόγο αυτόν επενδύονται συνεχώς χρόνος και κεφάλαια για την εξεύρεση των αποδοτικότερων μηχανογραφικών λύσεων.

Το τμήμα μηχανογράφησης της Εταιρείας μας αποτελείται από στελέχη καταξιωμένα στον τομέα της μηχανογράφησης αλλά και μακρόχρονη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζει ο μηχανογράφος την αγορά για την οποία κατασκευάζει προγράμματα.

Στον οργανισμό μας θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει πως η καινοτομία στην τεχνολογία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

  1. Εσωτερική οργάνωση, διαφάνεια και έλεγχος
  2. Εξωτερίκευση και προσβασιμότητα διαδικασιών καθημερινότητας
  3. Επιχειρησιακή συνέχεια, μη διακοπτόμενες εργασίες, ασφάλεια δεδομένων και κανονιστική συμμόρφωση

1. Αρχικά θα ήταν δόκιμο να εξετάσουμε την εσωτερική μηχανογραφική οργάνωση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διευκολύνει τις εργασίες των συνεργατών μας. Στην Εταιρεία μας υφίστανται πάνω από 30 περιφερειακά προγράμματα συνδεδεμένα με τα βασικά μας προγράμματα (Back office, Sofos Portal). Έτσι οι συνεργάτες μας έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της παραγωγής τους, και απολαμβάνουν υπηρεσίες των οποίων η απόδοση βελτιώνεται σχεδόν αυτόματα, καθώς οι διοίκηση της Εταιρείας έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζεται για να πάρει την οποία απόφαση.

2. Σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια της Εταιρείας κύριο ρόλο έχει αναλάβει το Sofos Portal το οποίο κατασκευάζεται και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία λογισμικών Datawise με επικεφαλής τον κ. Κουρσούμη. Η Ιντερνετική πλατφόρμα webinsurer προσφέρει στους συνεργάτες μας την πλήρη γκάμα των καθημερινών τους εργασιών συνεχώς και οποία στιγμή το επιθυμούν. Πέραν των βασικών εργασιών –όπως η τιμολόγηση και έκδοση συμβολαίων σε όλους τους κλάδους– οι συνεργάτες μας έχουν πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της παραγωγής τους, γραφήματα και πληρωμές μέσω ειδικά διαμορφωμένου και συνδεδεμένου με το Sofos Portal POS για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

See Also

3. Η SOFOS INSURANCE AGENCY AE στρατηγικά έχει επενδύσει στην παρακολούθηση και κατασκευή προγραμμάτων προκειμένου να γίνεται εφικτή η συμμόρφωσή της προς τις επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και εν γένει του νομικού πλαισίου που επηρεάζει την αγορά μας. Επίσης με γνώμονα το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας έχουμε κατασκευάσει πολλαπλά και πολύπλοκα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν τη συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και των συνεργατών μας προβλέποντας λύσεις ακόμα και για τα πιο απαισιόδοξα σενάρια. Η εξάπλωση της πρόσφατης πανδημίας επιβεβαίωσε ένα από τα σενάρια της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς η SOFOS INSURANCE AGENCY AE λειτούργησε υποδειγματικά και πάνω από όλα ασφαλέστατα για την υγεία των στελεχών και των συνεργατών μας.

Τα ψηφιακά εργαλεία και η εν γένει χρήση της τέχνης της μηχανογράφησης αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για τον οργανισμό μας. Μέσω των ψηφιακών λύσεων βελτιστοποιούμε διαδικασίες, μειώνουμε τη γραφειοκρατία και διευκολύνουμε την μαζικοποίηση της παραγωγής, προσβλέποντας έτσι στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων σχέσεων, στην παραγωγική σκέψη των συνεργατών και στελεχών μας και στην ποιοτική εξυπηρέτηση, βασικές αξίες μας με επίκεντρο τις ανάγκες των ανθρώπων μας.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top