Now Reading
Special Risk Solutions (SRS): Εξειδικευμένες λύσεις B2B

Special Risk Solutions (SRS): Εξειδικευμένες λύσεις B2B

  • Εστίαση σε επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς κινδύνους μέσω συνεργασιών με μεσίτες και ασφαλιστικές εταιρείες
Κ. Αντωνόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, CEO at SRS Group of Companies μιλά στο “am” για την πορεία και το αντικείμενο της Εταιρείας του. Όπως εξηγεί μέσω των εταιρειών του Ομίλου καλύπτονται αντασφαλιστικές εργασίες με το underwriting capacity της SRS. Ωστόσο σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι επαρκές λειτουργεί και ως wholesaler.

Πότε δημιουργήθηκε η SRS Group of Companies;

Η SRS Group of Companies ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Iούνιο του 2019 και αποτελείται από δύο ανώνυμες εταιρείες:

  • Τη Special Risk Solutions Underwriting Agency MGA S.A και
  • Την SRS Underwriting Brokers S.A.

Η μητρική εταιρεία είναι μία holding εταιρία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι 100% μέτοχος των δύο ανώνυμων εταιρειών στην Ελλάδα. Μέτοχος με 100% στη μητρική εταιρεία είμαι εγώ ο ίδιος.

Πώς αποφασίσατε να κάνετε τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση;

Εργαζόμενος εδώ και δύο δεκαετίες στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά (αρχικά της Αμερικής και αργότερα της Ελλάδας) διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην ασφαλιστική βιομηχανία στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των μεσιτών σε εξειδικευμένα προϊόντα στους επιχειρηματικούς / βιομηχανικούς κινδύνους. Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, μαζί με μια ομάδα έμπειρων στελεχών ανοίξαμε τις πόρτες της SRS ευελπιστώντας ότι η ιδέα που είχαμε θα είχε θετική συνεισφορά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ποιο είναι το πεδίο της δραστηριοποίησής σας;

Έχουμε δύο τρόπους να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Ο πρώτος τρόπος είναι ως MGA μέσω του underwriting capacity που διαθέτουμε. Όταν ο κίνδυνος έχει χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν να καλυφθεί με το underwriting capacity που διαθέτουμε, τότε αν ο μεσίτης / συνεργάτης μας το επιθυμεί, έχουμε στη διάθεσή μας τη δεύτερη εταιρεία μας που λειτουργεί ως wholesaler και τοποθετεί κινδύνους στη διεθνή (αντ)ασφαλιστική αγορά εκ μέρους των συνεργατών μας.

Όταν λέτε wholesaler τι εννοείτε;

Wholesaler είναι ένας και (αντ)ασφαλιστικός μεσίτης που έχει ως πελάτες έναν μεσίτη, ή μία ασφαλιστική εταιρεία ή και τους δύο. Ο σκοπός ενός wholesaler είναι να βρίσκει τις εξειδικευμένες λύσεις και το capacity από τη διεθνή (αντ)ασφαλιστική αγορά και να τα φέρνει στην ελληνική αγορά σε wholesale basis. Η διανομή των πιο πάνω λύσεων προς τους ασφαλισμένους γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και από τους μεσίτες που τους εκπροσωπούν, αλλά ποτέ από τον wholesaler.

O wholesaler έχει ως στόχο να ενδυναμώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Δεν έχει όμως κανένα ρόλο στην επικοινωνία με τους ασφαλισμένους. Εργαζόμαστε σε βάση B2B, ποτέ B2C. Υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοί μας στην Ελλάδα που ενεργούν ως wholesalers, αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί που κάνουν μόνο wholesale και εμείς ανήκουμε σε αυτούς.

Γιατί αναζητούν τις υπηρεσίες σας οι ασφαλιστικοί μεσίτες;

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία σε μεγάλους ή/και ειδικούς κινδύνους καθώς και πρόσβαση και επιρροή σε ορισμένες (αντ)ασφαλιστικές αγορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο όταν οι συνεργάτες μας διαχειρίζονται έναν κίνδυνο που δεν είναι εύκολο να τοποθετηθεί. Ως αποτέλεσμα οι συνεργάτες μας μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων τους με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ενεργείτε δηλαδή ως αντασφαλιστικοί μεσίτες; Μπορείτε να μας εξηγήσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο;

Βεβαίως. Η δουλειά μας ξεκινά όταν μας πλησιάζει ένας μεσίτης που επιχειρεί να τοποθετήσει έναν (αντ)ασφαλιστικό κίνδυνο, που συνήθως δεν μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στην τοπική (αντ)ασφαλιστική αγορά. Στη συνέχεια, εμείς βρίσκουμε την (αντ)ασφαλιστική λύση / capacity που αναζητά ο συνεργάτης και την παρουσιάζει στον ασφαλισμένο. Όταν και εφόσον ο ασφαλισμένος δώσει εντολή ασφάλισης, τότε είναι στην κρίση του συνεργάτη μας αν το συμβόλαιο θα εκδοθεί από μία ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού ή μία ελληνική ασφαλιστική εταιρεία. Συνήθως οι συνεργάτες μας επιλέγουν να εκδοθεί το ασφαλιστήριο και να γραφτούν τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα και το υποστηρίζουμε κι εμείς ως εταιρεία πάρα πολύ. Αυτό ενδυναμώνει τις μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες και βοηθάει την ανάπτυξη της παραγωγής τους σε αυτές. Ταυτόχρονα, μέσω μιας ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας εξασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην ερώτησή σας, ναι, είμαστε αντασφαλιστικοί μεσίτες, με ένα σύγχρονο μοντέλο εργασίας στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούμε την αντασφάλεια ως εργαλείο για να εξυπηρετήσουμε τους συνεργάτες μας. Με τον πιο πάνω τρόπο, λοιπόν, συνεισφέρουμε στην τοπική ασφαλιστική αγορά και αυτό είναι για εμάς μεγάλη χαρά και τιμή. Η Εταιρεία μας δεν είναι ανταγωνιστική προς κανέναν. Συναγωνιζόμαστε, δεν ανταγωνιζόμαστε. Ο σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με όλους στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου μας αποτελείται από καινούργιες εργασίες για τις οποίες βρήκαμε την (αντ)ασφαλιστική λύση, δεν πρόκειται για εργασίες που μεταφέρθηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά γραφεία.

See Also

Η εύρεση (αντ)ασφαλιστικής υποστήριξης είναι μια εύκολη υπόθεση; Έχει αλλάξει κάτι τον τελευταίο καιρό;

Εκτός της ελεύθερης αγοράς, όπου τοποθετούμε κινδύνους όλων των κλάδων με έμφαση στις ευθύνες, έχουμε στη διάθεσή μας υψηλό underwriting capacity από Α+ (αντ)ασφαλιστές για συνδυαστικές καλύψεις (comprehensive) Αστικής Ευθύνης και Cyber Liability. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εξαιρετικά ευέλικτοι και γρήγοροι. Όσο για την αγορά, η αλήθεια είναι ότι στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε περισσότερο, έχει γίνει το λεγόμενο “hard market”, μια σκληρή αγορά όπου έχουν ξαφνικά αυξηθεί δραματικά τα τιμολόγια των (αντ)ασφαλιστών ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί το capacity.Στη συνέχεια ακόμη μία πρόκληση είναι ότι μαζί με την τιμολόγηση άλλαξε και το πλαίσιο των επιθυμητών κινδύνων για τους (αντ)ασφαλιστές (appetite), κάνοντας πιο δύσκολη την εξεύρεση λύσεων και την εξυπηρέτηση των εργασιών σε αυτήν τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Όλο αυτό το περιβάλλον αποτελεί μια δοκιμασία για τους συνεργάτες σε τεχνικό και εμπορικό επίπεδο γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να μεταφέρει κανείς αλλαγές και αυξημένα ασφάλιστρα σε σχέση με την περσινή χρονιά στον ασφαλισμένο. Πολλοί ασφαλισμένοι συνήθιζαν να αγοράζουν τα τελευταία δέκα χρόνια το φθηνότερο, έτσι δημιουργήθηκε πολύ έντονος ανταγωνισμός στα τιμολόγια των εταιρειών. Τώρα υπάρχει η ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν το πώς αγοράζουν ασφάλιση, ρίχνοντας το βάρος στην ποιότητα της κάλυψης, δηλαδή στο εύρος των καλύψεων, στην αξιοπιστία των αντασφαλιστών μέσω του financial rating, στο καλό όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας, στην εξυπηρέτηση και στη σωστή διαχείριση ζημιών. Ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε ένα hard market και να είμαστε αποτελεσματικοί είναι οι καλές συνεργασίες, η ομαδική δουλειά, η σωστή εξυπηρέτηση, η εξεύρεση (αντ)ασφαλιστικής λύσης στη σωστή τιμή. Είναι η στιγμή που θα αποδείξουμε όλοι οι επαγγελματίες της ασφάλισης τις ικανότητές μας.

Όταν λέτε στους κλάδους που δραστηριοποιείστε, ποιους κλάδους εννοείτε;

Η εξειδίκευσή μας είναι σε όλους τους κλάδους της Αστικής Ευθύνης και σε κινδύνους επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς. Ενδεικτικά, Γενική Αστική Ευθύνη, Επαγγελματική Ευθύνη, Ευθύνη Προϊόντος, Εργοδοτική Ευθύνη, Ship Repairs Liability, Κατασκευαστικά Έργα, Cyber Liability, Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών και άλλες. Εκεί εστιάζουμε, χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε και άλλους κλάδους –όπως Περιουσίας, Ασφάλισης Έργων, Marine– αλλά η αλήθεια είναι ότι στις ευθύνες μοιάζει ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη η ελληνική αγορά.

Το εγχείρημά σας πέτυχε;

Βλέπουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση των μεσιτών και συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Έχουμε εξετάσει ως τώρα πολλά περισσότερα αιτήματα από ότι είχαμε σχεδιάσει στο business plan μας και μάλιστα παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στην οικονομία.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για την επόμενη πενταετία;

Σχεδιάζουμε για το πρώτο τρίμηνο του 2021 την απόκτηση και άλλων underwriting authorities στην Αστική Ευθύνη και σε άλλους κλάδους. Μέσα στην ίδια χρονιά θα ανακοινώσουμε την ίδρυση των γραφείων μας σε μία ακόμη χώρα. Επίσης, είναι στα σχέδιά μας να ενδυναμώσουμε την εταιρεία MGA με περισσότερα στελέχη.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top