Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ στην Ελλάδα

Μία ανάγλυφη εικόνα του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των υφισταμένων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), δίνει ο κ. Αθανάσιος Δούμας, Στέλεχος της Prudential Informatics, μιλώντας στο Ασφαλιστικό Marketing. Ξεκινώντας τη συζήτηση με το ΑΜ, ο κ. Δούμας επισημαίνει πως «οι αναφορές για τα ΤΕΑ εστιάζουν στο νομικό πλαίσιο και στο καθεστώς εποπτείας και διαφάνειας» και «δεν έχει τονισθεί η σπουδαιότητα των οργανωτικών δομών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας ενός ΤΕΑ, ώστε να ανταποκρίνεται σε υποχρεώσεις τήρησης έγκυρου μητρώου Ασφαλισμένων με σαφή εικόνα του ασφαλιστικού βίου τους, ακριβούς διαχείρισης των απαιτήσεων και εισπράξεων των εισφορών καθώς και τήρησης ατομικών λογαριασμών αποθεμάτων».

του Δημήτρη Κατσαγάνη, Δημοσιογράφου σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης

Δύο ομάδες

Ο κ. Δούμας συνεχίζει λέγοντας πως τα ΤΕΑ που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες: «Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τέσσερα  ΤΕΑ που προέρχονται από το μετασχηματισμό Επικουρικών Ταμείων και έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικής προσχώρησης για τις επαγγελματικές ομάδες στις οποίες απευθύνονται». Από πού προήλθαν αυτά; «Ιδρύθηκαν από όργανα που εκπροσωπούν τους εργαζομένους των επαγγελματικών κλάδων πουανήκουν και στα οποία έχουν ισχυρή παρουσία στα σημερινά διοικητικά τους συμβούλια» απαντά ο κ. Δούμας. Και συμπληρώνει λέγοντας πως ως διάδοχοι Δημόσιων Επικουρικών Ταμείων διατηρούν το διανεμητικό σύστημα με προκαθορισμένες παροχές συντάξεων και αντιμετωπίζουν σημαντικά αναλογιστικά ελλείμματα τα οποία καλούνται να εξισορροπήσουν την επόμενη 10ετία με παρεμβάσεις σε εισφορές και παροχές σε περιβάλλον υψηλής ανεργίας, καθώς και δυσμενών οικονομικών και δημογραφικών εξελίξεων.

Το στέλεχος της Prudential Informatics επισημαίνει πως «τα ελλείμματα οφείλονται στη σημαντική απόκλιση μεταξύ εισφορών και παροχών που κατέγραψαν κατά την περίοδο λειτουργίας τους πριν τη μετατροπή σε ΤΕΑ, καθώς και σε γεγονότα που σχετίζονται με τις δυσμενείς μεταβολές του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κ.λπ.». Ο κ. Δούμας τονίζει πως «στη μέχρι σήμερα πορεία τους, οι Διοικήσεις των Ταμείων, κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα που αφορά στην καθαρή οικονομική θέση και τον έλεγχο των ελλειμμάτων και καταβάλλουν προσπάθειες για τη διασφάλιση οργανωτικών υποδομών και την κατάρτιση πληρέστερων ηλεκτρονικών αρχείων.

Εν τούτοις, στηρίζονται κυρίως σε πληροφοριακά συστήματα που κληρονόμησαν και προσπαθούν να τα βελτιώσουν για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας τους. Αμέσως μετά τη μετατροπή των Ταμείων, από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, οι προσωρινές τους Διοικήσεις έπρεπε να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους από νέο προσωπικό το οποίο έπρεπε να διαθέτει σημαντικές γνώσεις σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης». «Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα ΤΕΑ που έχουν δημιουργηθεί με πρωτοβουλίες ομάδων Εργαζομένων, Επιμελητηρίων καθώς και Εργοδοτών» αναφέρει ο κ. Δούμας. Και εξηγεί λέγοντας πως η ένταξη των ασφαλισμένων στα Ταμεία αυτά είναι πρ αιρετική, ενώ οι παροχές τους στηρίζονται κατά κανόνα στην ανταποδοτικότητα των εισφορών και ως εκ τούτου τηρείται για κάθε ασφαλισμένο ατομικός λογαριασμός αποθεμάτων, ο οποίος τροφοδοτείται με εισφορές και προσαυξάνεται με αποδόσεις. Η εκταμίευση της παροχής, γίνεται κατά κανόνα με τη μορφή εφάπαξ ή εναλλακτικά με τη μορφή σύνταξης που χορηγείται μέχρι το μηδενισμό του ατομικού λογαριασμού αποθέματος. Για τα Ταμεία αυτά, βασική επιδίωξη είναι το βέλτιστο επενδυτικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι ισχυρές και ασφαλείς αποδόσεις θα επιφέρουν σημαντική αύξηση του ατομικού αποθέματος και κατ’ επέκταση της μελλοντικής παροχής.

Μία αναγκαία αποτίμηση

«Τα περισσότερα από τα εν λειτουργία Ταμεία, παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας τους, εκτενή πληροφόρηση προς τους ασφαλισμένους κυρίως για την οικονομική τους θέση, που φτάνει μέχρι και την προβολή των ατομικών λογαριασμών αποθεμάτων μέσω κωδικών πρόσβασης που δίδονται σε κάθε ασφαλισμένο» σημειώνει το στέλεχος της Prudential Informatics. Ο ίδιος εξηγεί πως όλα τα ΤΕΑ, βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, έχουν περιορισμένους πόρους για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών τους εξόδων, έχοντας ως στόχο τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Για τα ΤΕΑ της δεύτερης ομάδας οι πόροι αυτοί ήταν επαρκείς για τη λειτουργία τους, μέχρι που τέθηκε σε εφαρμογή (λόγω Ευρωπαϊκών οδηγιών ), αυστηρό και δαπανηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχειριστής Κινδύνουκ.λπ.) που εκτόξευσε κυριολεκτικά τις δαπάνες και έκανε μόνιμο πρόβλημα των Διοικήσεων τους την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Η εφαρμογή του ίδιου πλαισίου λειτουργίας για τις δύο ομάδες Ταμείων θεωρείται υπερβολική με δεδομένο μάλιστα ότι στη δεύτερη ομάδα (Ταμεία ανταποδοτικών παροχών με περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων και μικρά αποθέματα), ο κίνδυνος είναι πολύ ελεγχόμενος και περιορίζεται κατά κανόνα στις επενδυτικές επιλογές της Διοίκησης που ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Δούμας σημειώνει πως «δεδομένου ότι πρόκειται για ΤΕΑ με περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων και αποθέματα, θα πρέπει η πολιτεία να επιληφθεί του θέματος και να ορίσει εναλλακτικό πλαίσιο λειτουργίας, που θα συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους των Ταμείων. Τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος), και αναδεικνύουν πως υφίστανται μη δαπανηρά συστήματα λειτουργίας που δεν θέτουν σε κίνδυνο τα αποθέματα των “μικρών” ΤΕΑ. Οι λειτουργικές ανάγκες των ΤΕΑ είναι εξαιρετικά σύνθετες, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να λειτουργούν σε σύγχρονο οργανωτικό περιβάλλον αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Ένα οικονομικότερο πλαίσιο λειτουργίας, μπορεί να απελευθερώσει πόρους ώστε να επενδύσουν σε υποδομές, που σε συνδυασμό με τη διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των Εργοδοτών και των Δημόσιων Υπηρεσιών, θα συμβάλλουν σημαντικά τόσο στη μείωση του λειτουργικού κόστους, όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι θα καταστεί ελκυστική η δημιουργία και άλλων ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης στην Ελλάδα με περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων».

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι