Now Reading
Tribes for business: Η INTERAMERICAN πρωτοπορεί και πάλι!

Tribes for business: Η INTERAMERICAN πρωτοπορεί και πάλι!

  • Ο Γιάννης Καντώρος μιλά για το επιχειρηματικό μοντέλο και το νέο τρόπο εργασίας στην Εταιρεία
Γ. Καντώρος

Σε ένα νέο μοντέλο εργασίας, το “tribes for business”, έχει μεταβεί η INTERAMERICAN, η οποία πέρασε από την παραδοσιακά ιεραρχημένη οργάνωση σε έναν agile οργανισμό, που της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερο κόστος. Πρόκειται για ένα σύστημα εργασίας το οποίο στηρίζεται σε ολιγομελείς ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές ικανότητες, οι οποίες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ένα εγχείρημα έχοντας μεγαλύτερη ευθύνη και ευελιξία από ότι σε μία εταιρεία που ακολουθεί το κλασικό μοντέλο διοίκησης. «Ιθύνων νους» στην αλλαγή αυτή, που συντελείται τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, Γιάννης Καντώρος.

Ο Επικεφαλής του οργανισμού προσβλέπει σε μία νέα μορφή οργάνωσης, που θα συσπειρώσει τους εργαζόμενους μέσα από πιο δημοκρατικές διαδικασίες και θα τους δώσει κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας. Ο κ. Καντώρος, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση της INTERAMERICAN τον Μάιο του 2021, αλλά και σε παρουσιάσεις στο πρόσφατο Delphi Economic Forum και στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πριν λίγους μήνες, έχει εξηγήσει τι σημαίνει στην πράξη η οργάνωση σε “tribes” και ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν για τους εργαζόμενους. Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας: «Βασική αιτία για τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου εργασίας ήταν η επίδραση που έχει η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση στη ζωή μας. Η λειτουργία της INTERAMERICAN, όπως και των περισσότερων εταιρειών, ήταν δομημένη σε ένα μηχανιστικό και γραφειοκρατικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούσε με ένα παραδοσιακό πιο δύσκαμπτο μοντέλο με πολλά επίπεδα διοίκησης. Πλέον όμως, δεν χρειάζονται μηχανές αλλά οργανισμοί οι οποίοι θα είναι ευέλικτοι και θα μπορούν να προσαρμοστούν ταχύτατα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να το επιτύχουν τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης. Ούτε μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή ο οποίος πλέον αλληλοεπιδρά σε μεγάλο βαθμό με τις εταιρείες από τις οποίες αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες. Σε μία οικονομία που ψηφιοποιείται, οι επιχειρήσεις θέλουν μια πιο απλή και πιο οριζόντια δομή».

Η οργάνωση σε tribes

«H οργάνωση γύρω από tribes και μέσα στα tribes, σε squads ή σε άλλου είδους ομάδες, απαιτεί πολύ λιγότερη ιεραρχία, θέλει πολύ λιγότερο συντονισμό σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα. Οι εργαζόμενοι προχωρούν τα πράγματα, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης όχι μόνο στις αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει, αλλά και αποδεχόμενοι τις συνέπειες για τα αποτελέσματα των επιλογών και πράξεών τους. Είναι, δηλαδή, περισσότερο υπεύθυνοι για την επιχειρηματική πορεία. Προφανώς, χρειάζεται χρόνος ώστε να γίνει η αλλαγή από το ένα μοντέλο στο άλλο. Τα οργανογράμματα αλλάζουν εύκολα, αλλά οι συνήθειες –ιδιαίτερα αν ακολουθούνται επί σειρά ετών– αργούν πολύ περισσότερο να αλλάξουν μέσα σε έναν οργανισμό» έχει πει o κ. Καντώρος. Η οργάνωση μιας εταιρείας γύρω από tribes είναι καλύτερη από το παραδοσιακό μοντέλο. Όσο το περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακό, όλο και περισσότερο πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο, η παραδοσιακή ιεραρχία αργεί πάρα πολύ να αντιληφθεί τι συμβαίνει έξω από την εταιρεία. «Και είναι λογικό ότι πολλά στελέχη σε διοικητικά σιλό για να καταθέσουν την άποψή τους σε διαδοχικές εγκρίσεις για μία απλή απόφαση θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο από μία ομάδα η οποία είναι οργανωμένη χωρίς ιεραρχία και έχει και όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να αποφασίσει. Έχουμε, επομένως, καλύτερη κατανόηση των αναγκών και ταχύτερη αντίδραση στις ανάγκες των πελατών. Αυτό σημαίνει η οργάνωση σε tribes. Μειώνει το χρόνο και μειώνει τα έξοδα. Είναι πολύ πιο εύκολο και φθηνό να κάνεις πολλές δοκιμές στο πλαίσιο ενός tribe από το να υλοποιείς μεγάλα projects τα οποία μετά από 1-2 χρόνια μπορεί να αποτύχουν. Η οργάνωση αυτή είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που όλοι μας καλούμαστε να επιχειρήσουμε.»

«Οι φυλές» φέρνουν την εταιρεία πιο κοντά στον πελάτη

Μέσα από τα tribes υπάρχει καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών, επισημαίνει ο κ. Καντώρος. «Στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ταχύτερη αντίδραση σημαίνει πράγματα, ώστε να επιβεβαιωθεί σε σύντομο χρόνο να δοκιμαστούν πολλές φορές διαφορετικά “ ότι δουλεύουν στην πράξη. Αυτή η διαδικασία είναι σχεδόν αδύνατη με μια παραδοσιακή δομή. Τα tribes, ουσιαστικά μας φέρνουν πιο κοντά στον πελάτη, μειώνοντας χρόνο και έξοδα.» Η επιτυχία έρχεται μέσα από την αποτυχία και τον πειραματισμό σε νέες ιδέες. Η αποτυχία είναι μέρος του συστήματος, εξηγεί ο κ. Καντώρος, αλλά στη λογική του “fail faster”, του να αντιληφθεί κανείς γρήγορα ότι αυτό που δοκιμάζει δεν είναι αποδοτικό και να περάσει σε κάτι που θα επιτύχει.

interamerican

Τι σημαίνει στην πράξη η αλλαγή αυτή για τους εργαζόμενους

Σημαίνει οργάνωση σε ομάδες οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με ένα έργο το οποίο και θα μπορούν να ολοκληρώσουν σε όλο το φάσμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Στην INTERAMERICAN η εργασία οργανώνεται σε ολιγομελείς ομάδες που απαρτίζονται από ανθρώπους με διαφορετικές ικανότητες από διαφορετικές διευθύνσεις. Πολλές ομάδες μαζί σχηματίζουν τις λεγόμενες φυλές (tribes). Λέει ο επικεφαλής της INTERAMERICAN: «Το όνομα tribes δεν είναι τυχαίο, καθώς υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία συναντάμε και στις φυλές. Ένα από αυτά είναι ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και συνδέονται με σχέση εμπιστοσύνης. Το σύστημα αυτό βασίζεται περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις και λιγότερο στους κανόνες, ενώ ταυτόχρονα οι άνθρωποι εργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η υλοποίηση του έργου χωρίς έξωθεν εγκρίσεις και παρεμβάσεις. Στην πράξη, το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε την περίοδο της πανδημίας, αφού εκ των πραγμάτων στραφήκαμε στην εξ αποστάσεως εργασία. Είδαμε ότι είναι πολύ περισσότερο αποδοτικό από το παραδοσιακό σύστημα λειτουργίας. Και αυτό γιατί είναι πολύ πιο εύκολο όταν μειώνονται τα επίπεδα ιεραρχίας και παρέχεται αυτονομία σε μία ομάδα πέντε έως οκτώ ατόμων να φέρει εις πέρας ένα έργο. Ταυτόχρονα, παρέχεται στον εργαζόμενο μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας του, το ωράριό του και την ισορροπία με την προσωπική του ζωή. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε σαν κλασικό μοντέλο εργασίας Δευτέρα-Παρασκευή ότι θα το δούμε να αλλάζει και να αλλάζει κατά τρόπο που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα τον εργαζόμενο μέσα από ένα υβριδικό μοντέλο. Στη νέα λογική ενθαρρύνουμε και την αποτυχία, με την άποψη ότι αν αποτύχεις γρήγορα θα σου στοιχίσει λιγότερο».

See Also

Ο ρόλος της Διοίκησης στο νέο μοντέλο

Η Διοίκηση, σε αυτό το μοντέλο, είναι επιφορτισμένη με το να διευκολύνει όλους τους υπόλοιπους να επιτύχουν τους στόχους τους, σχεδιάζοντας κατευθυντήριες γραμμές παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους και ενθαρρύνοντας. «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι στην ψηφιακή εποχή η πραγματική επαφή με τον καταναλωτή βρίσκεται στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής σε αυτούς που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από αυτή την πηγή τόσο πιο πολύ χάνεται η εικόνα. Είναι επομένως επικίνδυνο να ζητάς από ανθρώπους που είναι μακριά από την πηγή της πληροφορίας να αναλάβουν ευθύνες και είναι ταυτόχρονα προτιμότερο να δώσεις ευθύνες σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στα σωστά δεδομένα. Ζητάμε από τους ανθρώπους να μας δώσουν λύσεις μέσα από διαδικασίες πιο δημοκρατικές» εξηγεί ο κ. Καντώρος.

Η INTΕRAMERICAN της Ευθύνης

Ουσιαστικά, η ενίσχυση της επαγγελματικής ευθύνης στο νέο εργασιακό μοντέλο απηχεί την ευρύτερη εταιρική συνείδηση για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Είναι τομέας που ο Οργανισμός έχει ενσωματώσει εδώ και πολλά χρόνια στη στρατηγική του, πρωτοποριακά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, με σχεδιασμό και διαχείριση από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας. Άλλωστε, στο πλαίσιο της ευθύνης απέναντι στον εργαζόμενο και για το μέλλον της εργασίας, γίνονται οι μεγάλες αλλαγές στον Οργανισμό σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό, όπως αναδείχθηκε και κατά την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι εργαζόμενοι να αισθάνονται πως λειτουργούν όχι μόνο σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, αλλά και μέσα σε μια επιχείρηση που παράγει σημαντική αξία για την Οικονομία και την Κοινωνία. Η αλήθεια των αριθμών είναι αδιαμφισβήτητη. Το «Κοινωνικό Προϊόν» που απέδωσε η INTERAMERICAN το 2020 ξεπέρασε τα 175 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μεγέθη της INTERAMERICAN το 2020

Το 2020 η INTERAMERICAN κατέγραψε θετική τροχιά όσον αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία Ζωής έκλεισε το χρόνο που μας πέρασε με δείκτη φερεγγυότητας στο 133%, η εταιρεία Βοηθείας έφτασε στο 170% και η εταιρεία Ζημιών το 249%. Τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 372 εκατομμύρια ευρώ. Οι Γενικές Ασφαλίσεις έγραψαν παραγωγή ασφαλίστρων 215 εκατομμύρια ευρώ, η Ασφάλιση Υγείας σε 110 εκατομμύρια ευρώ και οι Ασφαλίσεις Ζωής με 46 εκατομμύρια ευρώ. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας βασίζονται κυρίως στα λειτουργικά της αποτελέσματα και λιγότερο στις επενδύσεις. Το 2020 η Εταιρεία αύξησε το μερίδιο αγοράς της. Ειδικότερα η συνολική παραγωγή ανήλθε στο 8,6% αυξημένη κατά 0,3%, στις Ασφαλίσεις Ζημιών ανήλθε στο 12,8% και στις Ασφαλίσεις Ζωής στο 4,4%. Επίσης το 2020 η Εταιρεία αποζημίωσε πάνω από 392.000 περιπτώσεις με 366 εκατομμύρια ευρώ, αποδίδοντας καθημερινά σε 2.400 πελάτες κάποια αποζημίωση ή υπηρεσία βοηθείας. Η παραγωγή της μητρικής ACHMEA έφτασε στα 20,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 93,7 δισεκατομμύρια ενεργητικό, 227 εκατομμύρια κεφάλαια υπό διαχείριση και σε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων 630 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από την Ολλανδία – τις Κάτω Χώρες, η ACHMEA δραστηριοποιείται διεθνώς σε Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Τουρκία, Αυστραλία και Καναδά.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top