Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Β. Βασιλόπουλος: Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν την τεχνική αρτιότητα των στελεχών τους

H επένδυση στην επιμόρφωση και η μετάβαση στο ψηφιακό ασφαλιστικό μοντέλο θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.

Αυτό υποστηρίζει ο Βασίλειος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης στην Allianz, ο οποίος μίλησε στο ΑΜ για το έργο του αναλογιστή.

Ποια είναι η συμβολή του αναλογιστή στη λειτουργία μίας ασφαλιστικής εταιρείας και στη δημιουργία ορθού πλαισίου στη σχέση προγραμμάτων – ασφαλισμένων;

Ο αναλογιστής είναι το στέλεχος της ασφαλιστικής επιχείρησης που μπορεί επαρκώς να κατανοήσει τη φύση και τις ιδιαιτερότητες πιθανών ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων. Η γνώση αυτή του παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κατάλληλα αναλογιστικά, στατιστικά και οικονομικά μοντέλα με σκοπό την ποσοτικοποίηση των κινδύνων.
Η συγκεκριμένη διαδικασία διασφαλίζει αφενός τη βέλτιστη τιμολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και αφετέρου τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης μέσω ενός ορθού υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες συνθήκες της ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαίτερα δύσκολες κατά γενική ομολογία, επιτείνουν τη σημαντικότητα του ρόλου του αναλογιστή. Ο στόχος είναι η παροχή προϊόντων σε μια «δίκαιη» για τον πελάτη τιμή η οποία διασφαλίζει ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία για την ασφαλιστική επιχείρηση. Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη εξίσωση με μικρά περιθώρια ελιγμών, που απαιτεί πολύ καλή γνώση της αγοράς και παράλληλα αποτελεί πρόκληση για τους αναλογιστές. Επιπλέον, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει ο αναλογιστής στον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας μιας εταιρείας. Φερέγγυες επιχειρήσεις διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενισχύοντας τους δεσμούς εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Πελάτες, Εταιρείες και την Ελληνική Πολιτεία καθώς η τελευταία αποτελεί το θεματοφύλακα του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

 

Βασίλειος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης στην Allianz

Βασίλειος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης στην Allianz

Ποιες είναι οι αλλαγές που συνιστούν οι αναλογιστές για τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς;

Η ορθή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς είναι ένα πολυδιάστατο θέμα στο οποίο καλούνται δυναμικά να συνεισφέρουν όσοι εμπλέκονται με το αγαθό της ασφάλισης. Απώτερος σκοπός, είναι η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών απέναντι στον πελάτη. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν την τεχνική αρτιότητα των στελεχών τους. Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς την αξία της εμπειρίας που προσφέρει η καθημερινή εργασία, εξίσου ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει και η συνεχής επιμόρφωση. Αν αναλογιστούμε το δυναμικά εξελισσόμενο χαρακτήρα της ασφαλιστικής επιστήμης, μια συγκροτημένη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο των επιχειρήσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού τους, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ασφαλιστικής αγοράς. Δεύτερος τομέας στον οποίο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της εγχώριας αγοράς είναι αυτός της αυτοματοποίησης – ψηφιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος των προϊόντων. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας αξιόπιστα στοιχεία αγοράς που θα συμβάλουν στην καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων. Αξίζει να σημειώσω ότι τόσο η τεχνική αρτιότητα, όσο και η ψηφιοποίηση αποτελούν μερικές από τις θεμελιώδεις πρωτοβου- λίες του Ομίλου Allianz. Στο πρόσφατο συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος ήρθε στο προσκήνιο ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, το συνταξιοδοτικό. Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες έτσι ώστε όλοι οι φορείς, με υπευθυνότητα και χωρίς προκαταλήψεις, να εξετάσουν άμεσα τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ιδιωτική Ασφάλιση προς την κατεύθυνση αυτή.

Πώς διαχειρίζεστε το ενεργητικό της Εταιρείας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια η συμβολή της αναλογιστικής επιστήμης;

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σταδιακή μείωση των επιτοκίων στην αγορά χρήματος. Ο κίνδυνος των επιτοκίων έφερε σε δύσκολη θέση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής, λόγω των υψηλών εγγυήσεων. Η ρευστότητα των εταιρειών έρχεται στο προσκήνιο καθώς στις λήξεις ή εξαγορές συμβολαίων, εκταμιεύονται ποσά που δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες επεν- δυτικές δυνατότητες. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε παλαιά χαρτοφυλάκια με υψηλά τεχνικά επιτόκια. Είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας του αναλογιστή με το διαχειριστή επενδύσεων έτσι ώστε η διαδικασία σύγκλισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων γνωστή και ως ALM (Asset Liability Management) να πραγματοποιηθεί με τρόπο αποτελεσματικό. Η διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων με κατάλληλη διάρκεια αλλά και διασπορά, έτσι ώστε να μπορέσει να «αντικρύσει» τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, είναι κομβικής σημασίας. Για παράδειγμα, ενώ στο παρελθόν τις επενδυτικές επιλογές μιας εταιρείας μονοπωλούσαν κρατικά ομόλογα, βλέπουμε πλέον και εταιρικά ομόλογα να καταλαμβάνουν αξιόλογη θέση στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, ο αναλογιστής καλείται να σχεδιάσει νέα προϊόντα με χαμηλότερα εγγυημένα επιτόκια τα οποία ανταποκρίνονται στο νέο επενδυτικό περιβάλλον. Τα κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προέρχονται κυρίως από δύο πηγές, την ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών και την απόδοση των επενδύσεων. Σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων τα έσοδα επενδύσεων συμπιέζονται αισθητά. Ένα μέρος της απώλειας αυτής καλείται να καλύψει ο αναλογιστής μέσω σχεδιασμού νέων κερδοφόρων προϊόντων.

Το Solvency II τι αλλαγές έφερε στις υποχρεώσεις – ευθύνες των αναλογιστών που εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες;

Με βάση το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ, ο υπεύθυνος της αναλογιστικής λειτουργίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση με πρωτεύοντα ρόλο στην ποσοτικοποίηση των κινδύνων όπως αυτή καθορίζεται από τον πρώτο πυλώνα. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παραδοχές και μεθοδολογίες. Η βέλτιστη εκτίμησή τους μέσα από τη χρήση ποιοτικών και επαρκών δεδομένων πρέπει να αντικατοπτρίζει την εταιρική πραγματικότητα. Ο αναλογιστής διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενημέρωση της διοίκησης της εταιρείας αναφορικά με την επάρκεια των τεχνικών προβλέψεων. Τέλος, βαρύνουσα σημασία έχει η άποψή του τόσο στη διαδικασία ανάληψης κινδύνων όσο και στην αντασφάλιση. Για το λόγο αυτό η στενή συνεργασία του αναλογιστή με τους υπευθύνους των υπολοίπων λειτουργιών και ιδιαίτερα με τον υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνων είναι καθοριστικής σημασίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 1 Ψήφος